Vlasta Pittnerová (Jméno za svobodna nebo rodné)

Známa také jako: Vlasta Weymelková (Jméno získané sňatkem)
Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 01. 01. 1858
Datum úmrtí 08. 03. 1926
Místo narození Polná (okres Jihlava)
Místo úmrtí Praha (okres Praha)
Profese a obor působení spisovatelé

Životopis

Vlasta Pittnerová se narodila do vlastenecké rodiny, její otec byl kupcem, váženým měšťanem a dlouholetým starostou Polné. Čtyřtřídní obecnou školu vychodila ve svém rodišti a poté ji v roce 1868 otec poslal do Hradce Králové na místní dívčí školu. Od dětství trpěla různými nemocemi a její zdravotní stav se bohužel po dvou letech v Hradci zhoršil a musela tudíž upustit od svého snu stát se učitelkou. Vrátila se do rodné Polné. Psala básně a prózu, které posílala do týdeníku Hradečan pod pseudonymem. V roce 1884 ji otec přinutil provdat se za vdovce Josefa Wemelku, lesníka na žďárském panství. Manželé poté žili v Sazomíně a v Polničce. Manželství bylo nešťastné a Vlasta Pittnerová se po deseti letech rozhodla manžela opustit a odešla do Prahy. Aby se uživila, psala povídky do lidových knižnic a kalendářů, přijímala příležitostné práce a přednášela. Náměty svých knih čerpala ve venkovském i maloměstském prostředí, zachytila příběhy vyděděnců i panských úřadníků. Její dílo má také hodnoty etnografickou, zaznamenává různé lidové zvyky, obřady a nářečí. Velká část jejích povídek a románů se odehrává ve Žďárských vrších. Zajímavostí je, že z němčiny přeložila proslulou knihu Odzbrojte!, jejíž autorkou byla první ženská nositelka Nobelovy ceny za mír Berta Suttnerová.

Autor Iva Košťálová (Text redakčně upravila)
Ověření PĚTA, Jan. Literární průvodce Hradcem Králové. 1. vydání. Hradec Králové: Knihovna města Hradce Králové, 2016, s. 56-57. ISBN 978-80-85059-49-6.
BENÝŠKOVÁ, Jarmila a František VÍCH. Literární Hradec Králové: slovníková příručka. 1. vyd. Hradec Králové: Okresní knihovna, 1994, s. 119. ISBN 80-85059-10-X.
Encyklopedie města Hradce Králové. [Díl 2] (N-Ž). 1. vyd. Hradec Králové: Garamon, 2011, s. 448. ISBN 978-80-86472-52-2.
Dodavatel dat Knihovna města Hradce Králové
Odkazy Dílo Vlasty Pittnerové v Krameriu Národní knihovny ČR