Jana Martínková

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Zobrazit všechny fotografie (2)
Datum narození 03. 08. 1957
Datum úmrtí 22. 07. 2015
Místo narození Přerov (okres Přerov)
Profese a obory působení historici, učitelé

Životopis

Studovala historii a němčinu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Od roku 1986 pracovala jako vedoucí Městského muzea v Moravské Třebové. Zabývala se badatelskou a publikační činností zam ěřenou na Moravskou Třebovou a její okolí. Od roku 1995 vydávala v rámci muzea ročenku Moravskotřebovské vlastivědné listy. Svoji činnost dále prezentovala například v Moravskotřebovském zpravodaji.

Její manžel, Mgr. Radko Martínek, byl moravskotřebovským starostou, poté senátorem, hejtmanem Pardubického kraje. Mají spolu dvě dcery, Hanu a Radku.

Zemřela po dlouhé a těžké nemoci.

Mimořádně přispěla k proslavení městské památkové rezervace v Moravské Třebové, V roce 2009 získala historicky první Cenu města Moravská Třebová za rok 2008. V roce 2016 získala Cenu Egona Erwina Kische.

Mezi její díla patří například tyto publikace: Moravskotřebovské cechy a cechovní památky, Poklady Moravské Třebové, Morasvskotřebovský zámek, Barokní sochařství v Moravské Třebové, Ve stínu pyramidy: příběhy moravskotřebovské mumie.

Autor Aneta Riemerová (Text sestavila)
Ověření životopis na Databázi knih
Dodavatel dat Městská knihovna Moravská Třebová
Odkazy informace na webu Bibliografie dějin Českých zemí
informace o jejích zásluhách na stránkách města Moravská Třebová
životopis na Databázi knih