Václav Jeništa

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Související osoby
1894 - 1943
Spolupracovník
1910 -
Spolupracovník
1893 - 1943
Spolupracovník
1902 -
Spolupracovník
1903 -
Spolubojovník
Datum narození 13. 09. 1902
Datum úmrtí Neznámý
Místo narození Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení poštovní tajemníci, protinacističtí odbojáři, poštovní úředníci, odbojáři

Životopis

Václav Jeništa byl zapojený v pošťácké složce PVVZ a díky svému zaměstnání byl velmi užitečným v odboji. Byl vrchním poštovním tajemníkem na nádražním poštovním úřadě v České Třebové, kde odebírat ilegální poštu pro českotřebovský odboj a následně ji odnášel domů Karlu Votroubkovi, ale i pošťáckým složkám zapojených do PVVZ v okolí. Pošta byla doručována pomocí krycích adres. V. Jeništa byl v kontaktu s mnoha pobočkami a odbojáři. Mezi ně patřil např. poštovní revident Norbert Vašíček (působící v Ústí nad Orlicí) či poštovní asistent Oldřich Vavřín a trafikant Eduard Král z Litomyšle.
Bohužel byl za své odvážné skutky zatčen gestapem a vyslýchán v Pardubicích, kde přišel o svých šest zubů. Následně byl přemístěn do Malé pevnosti v Terezíně. Zde byl vězněn společně s Karlem Votroubkem. Jeho spoluvězeň prozradil o zradě poštovního náměstka a kamaráda Zdeňka Pečenky, jenž si vedl deník, kam si zapisoval veškeré informace z jejich společných schůzek. Tyto informace sděloval tajné policii a několikrát vypovídal i u soudu. Jeništa byl převezen do Drážďan, poté do Litoměřic. Odsouzen byl 24. června 1943 k práci v pracovním táboře Grieb. V Griebu však nezůstal, odvezli ho do tábora Kozwik u Desavy. Václav Jeništa celou 2. světovou válku přežil.

Autor Andrea Holubová (Text sestavila)
Ověření kniha: HAMPL, Vladimír. Zemřeli, abychom žili: váleční hrdinové a oběti válek na Českotřebovsku. Česká Třebová: ABC elektronik, 2021
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová