Irma Felcmanová (Jméno získané sňatkem)

Známa také jako: Irma Stinglová (Jméno za svobodna nebo rodné)
Nahlásit chybu
Vím víc informací
Zobrazit všechny fotografie (2)
Související osoby
1945 -
Dcera
1901 - 1988
Manžel
Datum narození 28. 10. 1914
Datum úmrtí 30. 07. 2009
Místo narození Berlín (Německo)
Profese a obory působení sportovci, lyžaři, sokolové, hudebníci, klavíristé, korepetitoři

Životopis

Irma, tehdy Stinglová, se narodila dne 28. října 1914 v Berlíně. Její maminka Marie, rozená Holečková z parnického Brázdova, byla sestrou českotřebovského zednického mistra Františka Holečka. Jako mladé děvče sloužila Marie v židovské rodině ředitele textilní továrny v Brně a spolu s nimi se dostala do Berlína. Tam nalezla zaměstnání jako šička v konfekci, kde se poznala se svým budoucím manželem, krejčím Aloisem Stinglem, který zemřel v letech první světové války na tuberkulózu. Z manželství se narodila jediná dcera - paní Irma.


V roce 1919 se malá Irma spolu s maminkou navrátila do České Třebové. Přístřeší obě ženy nalezly ve staré části Dělnického domu v Nádražní ulici. Paní Marie totiž již v Berlíně bývala členkou DTJ a navíc její bratr, již vzpomenutý František, si tehdy pronajal hostinec, nacházející se v Dělnickém domě. Paní Marie se zde starala o chod kuchyně. Irma ve Třebové navštěvovala obecnou školu. První třída se nacházela v budově v Komenského ulici, druhá až třetí třída sídlila v budově na náměstí (dnešní MÚ). Zde Irma poznala řadu známých učitelek, např. Filoménu Novákovou, Andělu Hubálkovou, Pravdovou, Kubíčkovou a další. Pátou třídu Irma dokončila ve Starém Městě u Uherského Hradiště, kde po čas žila u svého strýce Spáčila, zatímco maminka v Německu hledala práci.


Jakmile František Holeček složil patřičné zkoušky ze svého oboru, otevřel si ve Třebové vlastní stavební firmu a na jeho místo nastoupil hostinský Leopold Kotík. Paní Marie Stinglová se tehdy provdala za Jindřicha Klacla, majitele nedaleké holičské živnosti z Nádražní ulice, který hostinec občas navštěvoval.


Nové prostředí, v němž Irma vyrůstala, ovlivnilo její budoucí povolání. Začala se zde učit kadeřnicí, zaškolena byla ve Svitavách a Brně. Současně navštěvovala zdejší Pokračovací školu, sídlící v jedné třídě školy v Nádražní ulici. Jejími spolužáky byli příslušníci různých oborů. Byli to kromě holičů např. František Skřivánek (kamnářský učeň), p. Štusák (tesař), nescházel ani řeznický učeň od Hamplů. Po odchodu do Svitav byla přijata do tamní německé Pokračovací školy.


Po vyučení Irma u Klaclů zůstala pracovat. Od svých 16 let vedla dámské oddělení firmy. Setrvala zde až do roku 1941, kdy se provdala za majitele parní pily na Trávníku, známého člena místní jednoty Sokol, absolventa českotřebovského gymnázia a nadšeného lyžaře, Jana Felcmana. Nové prostředí, do něhož se Irma po svatbě dostala, ovlivnilo její další život. Sama do té doby členka DTJ, v roce 1946, po manželově vzoru vstoupila do místního Sokola. Tehdy se začala věnovat i lyžaření.


Jméno paní Irmy Felcmanové je neodmyslitelně spjato s hrou na klavír. Její učitelkou byla slečna Valérie Seidlová z Riegrovy ulice. Jako mladé děvče, od sedmnácti let, společně s Emilem Zoubelem z Parníka, hrávala v Kyralově kapele na plesích a zábavách v sálech Na Horách a Za Vodou, působila také u Františka Preislera st., např. v operetě Podej štěstí ruku, v sále Na Skále. Svoji hrou doprovázela promítání němých filmů v biografu v Lidovém domě. Po založení tanečního orchestru Collegiál vešla ve známost jako jeho dlouholetá klavíristka. V dobách nedávných se stala dlouholetou korepetitorkou tanečního oboru tehdejší, zdejší LŠU.
Do konce padesátých let Felcmanovi žili v areálu jejich někdejší firmy na Trávníku. Výstavba dnešního Nového náměstí a nadcházející demolice je přinutila toto předměstí opustit. Na starý Trávník však do konce života nezapomněla.


Ve sportovním duchu, spolu se svým manželem vychovala i své dvě dcery, Irmu a Hanu. Sama, dokud zdraví dovolilo, bývala pravidelnou návštěvnicí plaveckého bazénu, ráda vypomáhala při organizování populárního pochodu - Třebovského kohouta. Často se vydávala na vycházky po okolí našeho města. Irma Felcmanová se účastnila snad všech zdejších kulturních akcí - vernisáží výstav, přednášek, koncertů a divadel. Do konce svého života si zachovala výbornou paměť a stala se nevyčerpatelnou studnicí informací a vzpomínek z dob jejího dětství a mládí.

Paní Irma Felcmanová své blízké opustila dne 30. července 2009 ve věku nedožitých 95 let.

Ověření www (Českotřebovský zpravodaj), cit. 31.07.2012, Martin Šebela
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová