Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Irma Felcmanová (Jméno získané sňatkem)

Známa také jako:
Irma Stinglová (Jméno za svobodna nebo rodné)
Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
28. 10. 1914
Místo narození
Berlín (Německo)
Datum úmrtí
30. 07. 2009
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Irma, tehdy Stinglová, se narodila dne 28. října 1914 v Berlíně. Její maminka Marie, rozená Holečková z parnického Brázdova, byla sestrou českotřebovského zednického mistra Františka Holečka. Jako mladé děvče sloužila Marie v židovské rodině ředitele textilní továrny v Brně a spolu s nimi se dostala do Berlína. Tam nalezla zaměstnání jako šička v konfekci, kde se poznala se svým budoucím manželem, krejčím Aloisem Stinglem, který zemřel v letech první světové války na tuberkulózu. Z manželství se narodila jediná dcera - paní Irma.


V roce 1919 se malá Irma spolu s maminkou navrátila do České Třebové. Přístřeší obě ženy nalezly ve staré části Dělnického domu v Nádražní ulici. Paní Marie totiž již v Berlíně bývala členkou DTJ a navíc její bratr, již vzpomenutý František, si tehdy pronajal hostinec, nacházející se v Dělnickém domě. Paní Marie se zde starala o chod kuchyně. Irma ve Třebové navštěvovala obecnou školu. První třída se nacházela v budově v Komenského ulici, druhá až třetí třída sídlila v budově na náměstí (dnešní MÚ). Zde Irma poznala řadu známých učitelek, např. Filoménu Novákovou, Andělu Hubálkovou, Pravdovou, Kubíčkovou a další. Pátou třídu Irma dokončila ve Starém Městě u Uherského Hradiště, kde po čas žila u svého strýce Spáčila, zatímco maminka v Německu hledala práci.


Jakmile František Holeček složil patřičné zkoušky ze svého oboru, otevřel si ve Třebové vlastní stavební firmu a na jeho místo nastoupil hostinský Leopold Kotík. Paní Marie Stinglová se tehdy provdala za Jindřicha Klacla, majitele nedaleké holičské živnosti z Nádražní ulice, který hostinec občas navštěvoval.


Nové prostředí, v němž Irma vyrůstala, ovlivnilo její budoucí povolání. Začala se zde učit kadeřnicí, zaškolena byla ve Svitavách a Brně. Současně navštěvovala zdejší Pokračovací školu, sídlící v jedné třídě školy v Nádražní ulici. Jejími spolužáky byli příslušníci různých oborů. Byli to kromě holičů např. František Skřivánek (kamnářský učeň), p. Štusák (tesař), nescházel ani řeznický učeň od Hamplů. Po odchodu do Svitav byla přijata do tamní německé Pokračovací školy.


Po vyučení Irma u Klaclů zůstala pracovat. Od svých 16 let vedla dámské oddělení firmy. Setrvala zde až do roku 1941, kdy se provdala za majitele parní pily na Trávníku, známého člena místní jednoty Sokol, absolventa českotřebovského gymnázia a nadšeného lyžaře, Jana Felcmana. Nové prostředí, do něhož se Irma po svatbě dostala, ovlivnilo její další život. Sama do té doby členka DTJ, v roce 1946, po manželově vzoru vstoupila do místního Sokola. Tehdy se začala věnovat i lyžaření.


Jméno paní Irmy Felcmanové je neodmyslitelně spjato s hrou na klavír. Její učitelkou byla slečna Valérie Seidlová z Riegrovy ulice. Jako mladé děvče, od sedmnácti let, společně s Emilem Zoubelem z Parníka, hrávala v Kyralově kapele na plesích a zábavách v sálech Na Horách a Za Vodou, působila také u Františka Preislera st., např. v operetě Podej štěstí ruku, v sále Na Skále. Svoji hrou doprovázela promítání němých filmů v biografu v Lidovém domě. Po založení tanečního orchestru Collegiál vešla ve známost jako jeho dlouholetá klavíristka. V dobách nedávných se stala dlouholetou korepetitorkou tanečního oboru tehdejší, zdejší LŠU.
Do konce padesátých let Felcmanovi žili v areálu jejich někdejší firmy na Trávníku. Výstavba dnešního Nového náměstí a nadcházející demolice je přinutila toto předměstí opustit. Na starý Trávník však do konce života nezapomněla.


Ve sportovním duchu, spolu se svým manželem vychovala i své dvě dcery, Irmu a Hanu. Sama, dokud zdraví dovolilo, bývala pravidelnou návštěvnicí plaveckého bazénu, ráda vypomáhala při organizování populárního pochodu - Třebovského kohouta. Často se vydávala na vycházky po okolí našeho města. Irma Felcmanová se účastnila snad všech zdejších kulturních akcí - vernisáží výstav, přednášek, koncertů a divadel. Do konce svého života si zachovala výbornou paměť a stala se nevyčerpatelnou studnicí informací a vzpomínek z dob jejího dětství a mládí.

Paní Irma Felcmanová své blízké opustila dne 30. července 2009 ve věku nedožitých 95 let.

Ověření
www (Českotřebovský zpravodaj), cit. 31.07.2012, Martin Šebela
Dodavatel dat
Městská knihovna Česká Třebová
Související osoby

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2662 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.