prof. Ing. Rudolf Foret CSc.

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Žádost o odstranění záznamu
Věk 74 let
Místo narození Moravská Třebová (okres Svitavy)
Profese a obory působení profesoři, strojaři

Životopis

Narodil se do rodiny Rudolfa Foreta (1920 - 1978) a Emilie Foretové (1920) a má dva sourozence, sestru Marii Voráčkovou (1946) a bratra Jaromíra Foreta (1950).

 

Je vedoucím odboru kovových materiálů na Fakultě strojního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně.

 

V roce 1966 maturoval na Střední všeobecně vzdělávací škole (Gymnázium) v Moravské Třebové. V roce 1971 získal titul Ing. na Fakultě strojní, VUT v Brně, obor Strojírenská technologie. V roce 1981 mu byl udělen titul CSc. ve Vojenské akademii v Brně, obor Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů. V roce 1994 získal titul doc. na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, obor materiálové inženýrství. A v roce 2005 mu byl udělen titul prof. na VUT v Brně, obor materiálové inženýrství. 

 

Pedagogická činnost

 • V letech 1980-81 a 1986-87 externí výuka na VA AZ v Brně na katedře materiálů a technologie (přednášky z předmětu Nauka o materiálu pro libyjské studenty).
 • V letech 1990-92 externí výuka na FSI VUT v Brně (přednášky a cvičení z předmětu Degradace a predikce životnosti, vedení cvičení z Nauky o materiálu).
 • Od roku 1992 zaměstnán na FSI VUT v Brně s plným pedagogickým úvazkem a zajišťuje, nebo se podílí na výuce těchto předmětů:
 • Úvod do materiálových věd a inženýrství, Struktura a vlastnosti materiálů, Analýza příčin poruch, Fraktografie, Degradační procsy ve strojírenských materiálech, Degradace a predikce životnosti, Technologické vlastnosti materiálů.
 • Člen komisí pro státní závěrečné zkoušky, doktorské státní zkoušky a pro obhajoby doktorských disetačních prací.
 • Školitel doktorandů.
 • Spoluautor učebnice PTÁČEK,L. et al., Nauka o materiálu II, CERM s.r.o.: Brno 1999(1. vydání ISBN 80-7204-130-4) a 2002 (2. opravené a rozšířené vydání, ISBN 80-7204-248-3)

 

Vědeckovýzkumná činnost

 • Řešitel či spoluřešitel asi 20 resortních externě oponovaných úkolů zaměřených na studium vztahů mezi strukturou a vlastnostmi kovových materiálů.
 • Rozsáhlá spolupráce s podniky strojírenského a metalurgického zaměření, jako Škoda Plzeň, ČKD Praha, ČKD Blansko, ZTS Martin, ZTS Dubnica nad Váhom, Vítkovice apod., a to na úrovni vývoje nové techniky či zavádění nových technologií a materiálů (asi 90 výzkumných zpráv).
 • Analýzy příčin poruch strojních částí zpracovávané pro civilní i vojenský sektor (asi 35O expertíz).
 • Studium strukturní stability žáropevných ocelí podporované projekty GA ČR ve spolupráci s pracovníky ÚFM AV ČR Brno, Přírodovědecké fakulty MU v Brně, Vítkovice – Divize výzkum a vývoj a Výzkum s.r.o Škoda Plzeň (4 úspěšně dokončené – 106/97/1124, 106/97/0752, 106/00/0855 a 106/03/636).
 • Autor či spoluautor více než 200 vědeckých a odborných publikací.
 • V poslední době studium vlastností svarů a modifikací povrchu vytvořených elektronovým svazkem.

 

Univerzitní aktivity

 • 1994-2011, zástupce vedoucího Oboru strukturní a fázové analýzy, Ústav materiálového inženýrství
 • v letech 2006 až 2012 proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost
 • od roku 2011 vedoucí Odboru kovových materiálů, Ústav materiálových věd a inženýrství

 

Mimouniverzitní aktivity

 • Členství v profesních organizacích
 • Vědecká společnost pro nauku o kovech při AV ČR (člen revizní komise)
 • Česká společnost pro nové materiály a technologie (tajemník Centra výzkumu nových materiálů a technologií ČR při ČSMNT)
 • ASM - American Society for Materials (USA)
 • IOM3 - Institute of Materials , Minerals & Mining (UK)

 

Projekty

 • Provozní spolehlivost a degradační procesy energetických zařízení, GA ČR 106/97/0752, ukončený, spoluřešitel
 • Strukturní stabilita svarových spojů chromových žárupevných ocelí a jejich degradace během dlouhodobého provozu, GA ČR 106/97/1124, ukončený, řešitel
 • Kinetika precipitace karbidů v Cr-Mo ocelích, GA ČR 106/0855, ukončený, řešitel
 • Teoretické modelování a experimentální studium strukturní stability moderních žárupevných ocelí a jejich svarů; GA ČR 106/03/0636, ukončený, řešitel
 • Vývoj a výzkum statistického modelování procesu výroby odlitků z tvárné litiny za účelem minimalizace vzniku bodlin, MPO FT-TA3/108, spoluřešitel
 • Projekty IGA.

 

 

Autoři Aneta Riemerová (Text sestavila)
prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (S využitím informací, které publikoval)
Ověření životopis na VUT v Brně + osobní sdělení prof. Ing. Rudolfa Foreta
Dodavatel dat Městská knihovna Moravská Třebová
Odkazy životopis na webu VUT