Karl Karafiat

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Zobrazit všechny fotografie (2)
Datum narození 21. 10. 1866
Datum úmrtí 05. 01. 1929
Místo narození Moravská Třebová (okres Svitavy)
Místo úmrtí Teplice (okres Teplice)
Profese a obory působení muzejní pracovníci , faráři, muzejníci

Životopis

Byl to katolický kněz, konzervátor památkové péče a muzejní pracovník.

 

Karlův otec Johann pracoval jako barvířský tovaryš a matka Anna byla dcera místního strojníka Franze Hegera. Měl dva bratry a pět sester. 

 

Studoval na moravskotřebovském státním gymnáziu. Po maturitě v roce 1887 se rozhodl studovat teologii ve Vídni a Litoměřicích. Po čtyřech letech ukončil studium a 24. května 1891 proběhlo v Litoměřicích kněžské svěcení. Jako kaplan pomáhal faráři v obci Brtníky. V letech 1895 a 1900 přijel do Moravské Třebové vykonat pohřby svým rodičům. 

 

Od roku 1901 vykonával funkci duchovního správce farnosti Lobendava. Potom od roku 1908 v obci stránce na Mostecku. Kvůli nemoci srdce byl však penzionován a usadil se v Teplicích. Nebylo mu povoleno pokračovat v povolání faráře. Začal tedy vyučovat náboženství na středních a obecných školách v Teplicích a Trnovanech. V tuto dobu se začal zajímat o muzejnictví a dopisoval si se správcem muzea v Moravské Třebové Alpisem Czernym. Muzeum obohatil o několik významných předmětů. Dále své sbírky věnoval například muzeu v Mostě.

 

V roce 1926 obdržel vyznamenání, které je udělování zasloužilým kněžím. Mezi lety 1909 a 1919 pracoval jako správce muzea v Teplicích. Zároveň zastával funkci konzervátora pro pravěk severozápadních Čech. Věnoval se především archeologii, provedl několik výzkumů a výsledky svého bádání publikoval. 

 

V Městském muzeu Moravská Třebová se dochovalo 12 dopisů od Karla Karafiata. Z dopisů se dá vyčíst, že měl v Moravské Třebové rodinu. Také se v nich zmínil, že by se po odchodu do penze chtěl vrátit do Moravské Třebové. V dopisech se nejvíce věnuje věcem, které do muzea věnoval, a to včetně okolností, za kterých je získal. 

 

V muzeu se nachází několik fotografií archeologických lokalit (například Světec u Teplic). Dále se v muzeu nachází snímky hradu Rýzmburk u Oseka. Na fotografiích jsou poznámky, podpis Karla Karafiata, na některých i kulaté razítko. Kromě fotografií je ve sbírce i podobizna Karla Karafiata stojícího před kamennými architektonickými články a zvonem. Další dary jsou označeny jako archeologické nálezy. Patří mezi ně antické artefakty, nálezy z Teplic a okolí a staroegyptský skarab. 

 

Až do své smrti působiol jako učitel náboženství v Trnovanech. Zemřel ve svém bytě ve vile Holštýn na Richard Wagnerstrasse v Teplicích. Příčinou úmrtí byla srdeční vada. Dle svého přání je pohřben na Křížovém vrchu v Moravské Třebové. 5 dní po smrti byl uložen do hrobu v blízkosti kostela Povýšení sv. Kříže. O úmrtí informovaly veřejnost teplické, moravskotřebovské a liberecké noviny. 

Autor Aneta Riemerová (Text sestavila)
Ověření Moravskotřebovské vlastivědné listy
Dodavatel dat Městská knihovna Moravská Třebová