Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Karl Karafiat

Znám také jako:
Karel Karafiát (Jazyková varianta-cze)
Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
21. 10. 1866
Místo narození
Moravská Třebová (okres Svitavy)
Datum úmrtí
05. 01. 1929
Místo úmrtí
Teplice (okres Teplice)
Profese a obory působení
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Byl to katolický kněz, konzervátor památkové péče a muzejní pracovník. Karlův otec Johann pracoval jako barvířský tovaryš a matka Anna byla dcera místního strojníka Franze Hegera. Měl dva bratry a pět sester. Studoval na moravskotřebovském státním gymnáziu. Po maturitě v roce 1887 se rozhodl studovat teologii ve Vídni a Litoměřicích. Po čtyřech letech ukončil studium a 24. května 1891 proběhlo v Litoměřicích kněžské svěcení. Jako kaplan pomáhal faráři v obci Brtníky. V letech 1895 a 1900 přijel do Moravské Třebové vykonat pohřby svým rodičům.
Od roku 1901 vykonával funkci duchovního správce farnosti Lobendava. Potom od roku 1908 v obci stránce na Mostecku. Kvůli nemoci srdce byl však penzionován a usadil se v Teplicích. Nebylo mu povoleno pokračovat v povolání faráře. Začal tedy vyučovat náboženství na středních a obecných školách v Teplicích a Trnovanech. V tuto dobu se začal zajímat o muzejnictví a dopisoval si se správcem muzea v Moravské Třebové Alpisem Czernym. Muzeum obohatil o několik významných předmětů. Dále své sbírky věnoval například muzeu v Mostě.
V roce 1926 obdržel vyznamenání, které je udělování zasloužilým kněžím. Mezi lety 1909 a 1919 pracoval jako správce muzea v Teplicích. Zároveň zastával funkci konzervátora pro pravěk severozápadních Čech. Věnoval se především archeologii, provedl několik výzkumů a výsledky svého bádání publikoval.
V Městském muzeu Moravská Třebová se dochovalo 12 dopisů od Karla Karafiata. Z dopisů se dá vyčíst, že měl v Moravské Třebové rodinu. Také se v nich zmínil, že by se po odchodu do penze chtěl vrátit do Moravské Třebové. V dopisech se nejvíce věnuje věcem, které do muzea věnoval, a to včetně okolností, za kterých je získal.
V muzeu se nachází několik fotografií archeologických lokalit (například Světec u Teplic). Dále se v muzeu nachází snímky hradu Rýzmburk u Oseka. Na fotografiích jsou poznámky, podpis Karla Karafiata, na některých i kulaté razítko. Kromě fotografií je ve sbírce i podobizna Karla Karafiata stojícího před kamennými architektonickými články a zvonem. Další dary jsou označeny jako archeologické nálezy. Patří mezi ně antické artefakty, nálezy z Teplic a okolí a staroegyptský skarab.
Až do své smrti působiol jako učitel náboženství v Trnovanech. Zemřel ve svém bytě ve vile Holštýn na Richard Wagnerstrasse v Teplicích. Příčinou úmrtí byla srdeční vada. Dle svého přání je pohřben na Křížovém vrchu v Moravské Třebové. 5 dní po smrti byl uložen do hrobu v blízkosti kostela Povýšení sv. Kříže. O úmrtí informovaly veřejnost teplické, moravskotřebovské a liberecké noviny. 

Autor
Aneta Riemerová (Text sestavila)
Ověření
Moravskotřebovské vlastivědné listy
Dodavatel dat
Městská knihovna Moravská Třebová

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2662 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.