ThDr. Václav Placht

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 09. 08. 1896
Datum úmrtí 26. 03. 1991
Místo narození Děčín (okres Děčín)
Místo úmrtí Plzeň (okres Plzeň)
Profese a obory působení ředitelé škol, ředitelé, knihovnici, novináři, učitelé, archiváři, pedagogové

Životopis

Narozen 9. 8.1896 v Děčíně, zemřel 23. 3. 1991. Prof., ThDr., středoškolský profesor, knihovník, archivář, autor historických časopiseckých článků.

Narodil se v Děčíně nad Labem. Gymnázium studoval v Klatovech a v Praze, kde maturoval v roce 1915. Ve studiu pokračoval na filozofické a přírodovědecké fakultě UK v Praze (aprobace dějepis – zeměpis). Působil na gymnáziích v Litomyšli, Českém Těšíně, Jablunkově, Hodoníně a od roku 1939 v České Třebové. Koncem války ještě učil v Českém Brodě. Po válce se vrátil do České Třebové, kde byl 13. srpna 1945 jmenován ředitelem gymnázia. Funkci vykonával do roku 1950. V té době byl radou KNV v Pardubicích „přidělen k výkonu práce“ na Střední průmyslovou školu železniční v České Třebové, kde učil až do roku 1958.

Profesor Placht ve funkci archiváře vykonal pro historii České Třebové velký kus práce. Postupně evidoval a zpřístupňoval nejstarší část dochovaných písemností. V té době byly v archívu uloženy vedle vlastního městského fondu archiválie osvětových spolků, cechů, škol, soukromníků. Archív také doplňoval písemnostmi ze skartací, sběrem plakátů a fotografií pro tzv. sbírku soudobé dokumentace. Vše vykonával mimo své zaměstnání ve škole. Zemřel v Plzni ve věku 95 let.

Události v životě

studium
MístoKlatovy (okres Klatovy)
KorporaceGymnázium
Popis

Klatovy


zaměstnání
MístoLitomyšl (okres Svitavy)
KorporaceStátní reálné gymnázium
Popis

Litomyšl: 1921-, Státní reálné gymnázium


zaměstnání: 1945  –  1950
MístoČeská Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
KorporaceGymnázium
Popis

ředitelem


zaměstnání: 1950  –  1958
MístoČeská Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
KorporaceStřední průmyslová škola železniční
Autor Jan Skalický (S využitím informací, které publikoval)
Ověření 50 let Státní vědecké knihovny v Plzni
Mgr. Martina Tonarová, osobní sdělení ohledně místa úmrtí
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová
Městská knihovna Ústí nad Orlicí