Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Bohumil Němec

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
12. 03. 1873
Místo narození
Prasek (okres Hradec Králové)
Datum úmrtí
07. 04. 1966
Místo úmrtí
Havlíčkův Brod (okres Havlíčkův Brod)
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Bohumil Němec studoval v letech 1892-96 zoologii a botaniku na Filozofické fakultě české univerzity v Praze. Mezi lety 1895-99 pracoval jako asistent v Botanickém ústavu české univerzity v Praze, v letech 1899-1903 jako docent, v letech 1903-07 mimořádný a od roku 1907 řádný profesor Univerzity Karlovy v Praze. Mezi lety 1901-39 byl ředitelem Ústavu pro anatomii a fyziologii rostlin na Univerzitě Karlově v Praze, v letech 1946-48 hostujícím profesorem Univerzity Komenského v Bratislavě. Byl členem České akademie věd a umění a královské české společnosti nauk. Od roku 1953 působil jako akademik Československé akademie věd. Byl zakladatelem české rostlinné anatomie a experimentální cytologie. Vydával vědecké periodikum, přispíval a redigoval časopisy. Mezi lety 1930-43 byl šéfredaktorem Ottova slovníku naučného nové doby. Je autorem publikací Dějiny nejdůležitějších rostlin kulturních, Rostliny na úsvitě vzdělanosti, Pohyby a rozmnožování rostlin aj. Angažoval se také v politice, byl členem národně demokratické strany. V letech 1918-1920 byl poslancem Revolučního národního shromáždění republiky Československé. Od roku 1922 do roku 1929 zasedal v senátu. V roce 1935 byl protikandidátem Edvarda Beneše ve volbě prezidenta.

Autor
Iva Košťálová (Text redakčně upravila)
Ověření
MIKULKA, Miloslav a PAVLÍK, Jiří a POKORNÝ, Radek. Prasek v proměnách času. [Prasek]: [obec Prasek], [2020]. 217 stran. ISBN 978-80-270-8250-6.
TOMEŠ, Josef. Český biografický slovník XX. století. Díl 2. K-P. Praha: Paseka, 1999. 649 s. ISBN 80-7185-246-5.
Dodavatel dat
Knihovna města Hradce Králové

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2611 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.