Václav Zdeněk Hackenschmied

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 28. 09. 1867
Datum úmrtí 23. 01. 1945
Místo narození Příbram (okres Příbram)
Místo úmrtí Mělník (okres Mělník)
Profese a obory působení spisovatelé, pedagogové, knihovnici, etnografové, regionální historici, učitelé, pracovníci ve školství, publicisté, archiváři, muzejníci, muzejní pracovníci

Životopis

Pedagog, osvětový pracovník, regionální vlastivědný pracovník a spisovatel. Typický představitel české inteligence na přelomu století, živě se zajímající o český spolkový i kulturní život, šířící osvětu i vzdělání. Do regionu přišel 1889 jako podučitel do Říček, kde založil a vedl školní kroniku. Založil  také místní knihovnu v Říčkách, čtenářský spolek, hasičský sbor a divadelní spolek. Od 1912  odborný učitel na chlapecké školé v Ústí nad Orlicí. Předseda třebovsko-ústecké odbočky učitelské jednotky Budeč. Za činnost v této organizaci se dostal do sporu s okresním  školním  inspektorem a ten mu udělil důtku za nedovolenou agitaci proti usnesení lanškrounské okresní školské rady a byl přeložen do vzdáleného koutu Českomoravské vysočiny do Hněvkovic a a později na místo řídícího učitele ve Všebořicích. Do Ústí nad Orlicí, kde zůstala jeho rodina, se vrátil po mnoha interpelacích teprve koncem roku 1918 kdy byl jmenován definitivním učitelem první obecné třídy při obecné škole chlapecké v Ústí nad Orlicí. Po návratu převzal správu městského muzea. Aktivní spolutvůrce Národopisné výstavy českoslovanské 1895, správcem muzea v Ústí nad Orlicí, archivář a kronikář města. Z díla: sbírka pověstí Na besedě (1928) (zde zmiňuje i českotřebovské pověsti), Ústecké betlémy, četné příspěvky v Letopisech kraje a města Ústí nad Orlicí 1937-41. nebo Náš domov (vlastivěda okresu Lanškrounského), 2. roč. 1938, 3. roč. 1939, 4. roč. 1940.
 

Ověření MACKOVÁ, Marie: Václav Zdeněk Hackenschmied. In: Sborník okr. archivu Ústí nad orlicí, 3, 1991, s. 65-70.
www (Ústecké kalendárium), cit. 16.11.2012
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová
Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Odkazy Národní knihovna - katalog
Městská knihovna Česká Třebová - katalog