Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Emil Fechtner

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
16. 09. 1916
Místo narození
Praha (okres Praha)
Datum úmrtí
29. 10. 1940
Místo úmrtí
Velká Británie
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Emil Fechtner se narodil v Praze na Žižkově. Rodina se ale brzy přestěhovala do Hradce Králové, kde jeho otec pracoval ve Škodových závodech. Emil vystudoval královéhradeckou reálku (maturoval 1933). Byl také cvičencem v Sokole Hradec Králové a v Sokole Pražské Předměstí. V roce 1935 nastoupil vojenskou službu u Dělostřeleckého pluku 104 v Olomouci. O rok později dokončil Školu důstojníků dělostřelectva v záloze a byl na tři měsíce přemístěn do Hradce Králové. Poté pokračoval ve studiu na Vojenské akademii v Hranicích, odkud přešel na vojenskou akademii v Prostějově. Tu v r. 1937 dokončil jako poručík letectva. Následně působil jako pozorovatel letec u Leteckého pluku 3 v Piešťanech. V říjnu 1938 byl zařazen ke stíhacím letcům. Po nacistické okupaci uprchl do zahraničí. Ve Francii byl přijat do Cizinecké legie. Po kapitulaci Francie odplul v červnu 1940 do Anglie, kde vstoupil do řad RAF a stal se příslušníkem 310. československé stíhací perutě v Duxfordu. Účastnil se Bitvy o Británii, za což mu britský král Jiří VI. udělil vysoká letecká vyznamenání DFC. Zároveň získal československý válečný kříž 1939. Zahynul při letecké nehodě nedaleko obce Wittlesford 29. října 1940. Od roku 1992 je jedna z královéhradeckých ulic pojmenována Kapitána Fechtnera.

Autor
Iva Košťálová (Text redakčně upravila)
Ověření
HOLÝ, Ladislav. Nadporučík Emil Fechtner, hrdina bitvy o Anglii. In: Hradecký kurýr. 1991, roč. 33, č. 45, s. 5-6.

REZKOVÁ, Helena a ŠPATENKOVÁ, Pavlína. Nebylo jim souzeno žít. 1. vydání. Vlkov: Helena Rezková, 2018, s. 240-242. ISBN 978-80-88182-09-2.

BRUNCLÍK, Jan a POSPÍŠILOVÁ, Jaroslava a VAŠEK, František. Vy padlí...: Vám budiž věčná čest a sláva!: oběti německého fašismu na okrese Hradec králové v letech 1937-1945. Hradec Králové: Český svaz bojovníků za svobodu Československá obec legionářská Státní okresní archiv, 2013, s. 49. ISBN 978-80-260-5333-0.

PTÁČEK, Josef a RAIL, Jan. Letci Královéhradecka v druhém čs. zahraničním odboji (1939-1945). Vyd. 1. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2000, s. 53-56. ISBN 80-85031-34-5.
Dodavatel dat
Knihovna města Hradce Králové

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2638 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.