Bohuslav Štangler

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 19. 03. 1895
Datum úmrtí 09. 02. 1980
Místo narození Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení regionální historici, redaktoři, novináři, publicisté, spisovatelé, dramatici , hudebníci, členové spolků, knihovnici, sokolové, turisté, muzejníci, muzejní pracovníci

Životopis

Narodil se v Hýblově ulici čp. 64 v České Třebové v rodině majitele řeznicko-uzenářského závodu. Celý život zasvětil škole a kultuře. V mládí hrál divadlo v divadelním spolku Hýbl a v Sokole. Lásku k hudbě uplatňoval v orchestru Františka Preislera staršího a v Orchestrálním sdružení Smetana, kde byl také dlouholetým předsedou. Jako člen Revolučního národního výboru v České Třebové inicioval v roce 1945 založení zdejší hudební školy.

Psal divadelní hry pro mládež, rozhlasové relace o České Třebové, byl redaktorem českotřebovského týdeníku Náš kraj. Patřil k největším znalcům historie našeho města. Na toto téma napsal velké množství článků, které posílal do novin a časopisů s místní i celostátní důležitostí. Své příspěvky zveřejňoval i v Českotřebovském kulturním zpravodaji. Svými náměty z minulosti našeho města obohatil řadu almanachů místních spolků a organizací.

Je autorem propagačních a vlastivědných publikací Česká Třebová minulá a dnešní, Česká Třebová vás zve a Hory u České Třebové. Byl také spoluautorem publikace Česká Třebová 1278-1978, vydané k oslavám 700 let trvání našeho města. K tomuto výročí také připravil studii o českotřebovských domech, jejich majitelích a významných osobnostech, které tam žily. Je ve strojopise a svázána knihařem Františkem Navarou. Ve funkci okresního osvětového a knihovnického inspektora organizoval vzdělávací kurzy pro dospělé. Uspořádal také řadu cestopisných přednášek vztahujících se k jeho dlouhodobému učitelskému působení v Bulharsku a na Slovensku. Byl jedním z těch, kteří se zasloužili o činnost a propagaci turismu v České Třebové (KČST).

V neposlední řadě je třeba se zmínit o jeho práci muzejníka. Jako správce městského muzea založil jeho železniční oddělení, obohatil sbírkový fond o množství dokumentů z historie města a uspořádal celou řadu významných výstav. Ve funkci okresního osvětového a knihovnického inspektora organizoval vzdělávací kurzy pro dospělé, cykly osvětových přednášek a zakládal knihovny v nově osídlených obcích.

Autor Jan Skalický (S využitím informací, které publikoval)
Ověření www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 24.6.2011
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová
Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Odkazy Národní knihovna - katalog