Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Dominik Filip

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
18. 11. 1879
Místo narození
Jičín (okres Jičín)
Datum úmrtí
28. 11. 1946
Místo úmrtí
Praha (okres Praha)
Profese a obory působení
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Dominik Filip se narodil v Jičíně, s rodiči se však přestěhoval do Jablonného nad Orlicí, kde měl rod Filipů staleté kořeny. Od dětství miloval vyprávění starých příběhů. Po ukončení středoškolských studií vystudoval v roce 1902 přírodopis a zeměpis na Filozofické fakultě v Praze. Po studiu působil jako středoškolský profesor, nejprve 3 roky na reálce v Kostelci nad Orlicí a poté v Praze. V letech 1934 – 1944 řídil časopis pro dětskou literaturu Úhor. Také byl úředníkem ministerstva školství, pracovníkem Společnosti přátel literatury pro mládež a Masarykova lidovýchovného ústavu. Celý svůj život zasvětil Orlickému podhůří a zanesl ho do své tvorby. Sebral velké množství místních pověstí a příběhy poté zpracoval ve svých knihách. Ceněny jsou jeho pohádky, do kterých promítl náměty z lidových vyprávění, mýtů a legend. Knihy Dominika Filipa vycházejí také z biblických, antických, orientálních i středověkých námětů. Soustavně se zabýval též kritikou dětské literatury a publikoval mnoho teoretických prací, především o pohádkách. Jeho vlastní literární tvorba není tak výrazná jako práce kritická a popularizační. Mnohé jeho názory sice byly překonány, ale jeho zásluha tkví v posuzování dětské knihy v kontextu národní literatury. V roce 1940 vyšla jeho Krátká kronika města Jablonné nad Orlicí. Dominik Filip zemřel v roce 1946.

Autor
Jana Faltejsková (Text sestavila)
Ověření
FILIP, Dominik. Mezi skřítky: malé pohádkové horory. Praha: Olympia, 2000. ISBN 80-7033-138-0.
Dodavatel dat
Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2661 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.