Milan Gregar

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 31. 12. 1930
Datum úmrtí 18. 05. 1998
Místo narození Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení obchodníci, amatérští divadelníci, členové spolků, dobrovolní hasiči, amatérští kronikáři, novináři

Životopis

V rodném městě České Třebové byl známým obchodníkem a příznivcem sportu, hlavně kopané. V mládí hrál divadlo a konferoval společenské, kulturní a sportovní akce. Aktivně působil v automotoklubu a v hasičském sboru.

Narodil se 31. prosince 1930 v rodině mistra řeznického v domě čp. 69 v Klácelově ulici. Tomuto místu patří jeho nejranější vzpomínky. Rodina se pak přestěhovala do nedalekého vlastního domu čp. 83, postaveném na místě Podbranského mlýna, kde vznikla také jejich vlastní provozovna. Základní školu vystudoval celkem slušně, patřil do skupiny kluků, kteří se nemínili v životě ztratit. Po dokončení měšťanské školy mu otec předurčil dráhu obchodníka a vyučil se tedy řeznickému řemeslu.

Jeho mládí je zejména v poválečném období úzce spojeno se "Skálou" a divadlem, které se zde hrálo, a jistě také se všemi možnostmi, které v té době mohl mít, měl a také využíval. Protože však měl stejné názory jako jeho otec, rozhodl tehdejší režim o tom, že vojnu stráví u jednotek PTP. Po návratu z vojny, o které lze napsat memoáry, se vrátil nejdříve zpět k Masnému průmyslu. Odtud pak odešel do Kovovýroby, kde zastával funkci vedoucího odbytu. Ovšem jako syn živnostníka nebyl předurčen pro žádnou lepší práci. Další zaměstnání nastoupil ve Strojtexu, odkud přešel (dokonce již jako vedoucí) do prodejny podniku Řempo a po dvou letech a delimitaci prodejny do podniku Domácí potřeby kde vydržel plných 28 let – v prodejně elektro. I zde se však našel důvod, jak jej odrovnat z lepšího místa. Přišla výpověď a zase práce jinde - ve zdejších podnicích Koventa a Potraviny. Nakonec si našel místo dělníka v přidružené výrobě Státního statku v oboru výroba výživných tablet pro skot.

To se ale ohlásilo poškozené zdraví. Lékaři objevili nejdříve cukrovku. 24. března 1991 se ohlásila nemoc lidí, kteří prožívali život ve stresu - infarkt. Následovala penze - pro většinu lidí poklidný život, ne však pro Milana Gregara. Pravidelně psal rodinnou kroniku, a řadou jejich příběhů také zásoboval Českotřebovský zpravodaj. Pracoval i pro město jako zastupitel zvolený na kandidátce Občanské demokratické strany. Ve výkonu této funkce také zemřel v květnu 1998.

Ověření www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 12.7.2011
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová