Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Milan Gregar

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
31. 12. 1930
Místo narození
Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Datum úmrtí
18. 05. 1998
Místo úmrtí
Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

V rodném městě České Třebové byl známým obchodníkem a příznivcem sportu, hlavně kopané. V mládí hrál divadlo a konferoval společenské, kulturní a sportovní akce. Aktivně působil v automotoklubu a v hasičském sboru.

Narodil se 31. prosince 1930 v rodině mistra řeznického v domě čp. 69 v Klácelově ulici. Tomuto místu patří jeho nejranější vzpomínky. Rodina se pak přestěhovala do nedalekého vlastního domu čp. 83, postaveném na místě Podbranského mlýna, kde vznikla také jejich vlastní provozovna. Základní školu vystudoval celkem slušně, patřil do skupiny kluků, kteří se nemínili v životě ztratit. Po dokončení měšťanské školy mu otec předurčil dráhu obchodníka a vyučil se tedy řeznickému řemeslu.

Jeho mládí je zejména v poválečném období úzce spojeno se "Skálou" a divadlem, které se zde hrálo, a jistě také se všemi možnostmi, které v té době mohl mít, měl a také využíval. Protože však měl stejné názory jako jeho otec, rozhodl tehdejší režim o tom, že vojnu stráví u jednotek PTP. Po návratu z vojny, o které lze napsat memoáry, se vrátil nejdříve zpět k Masnému průmyslu. Odtud pak odešel do Kovovýroby, kde zastával funkci vedoucího odbytu. Ovšem jako syn živnostníka nebyl předurčen pro žádnou lepší práci. Další zaměstnání nastoupil ve Strojtexu, odkud přešel (dokonce již jako vedoucí) do prodejny podniku Řempo a po dvou letech a delimitaci prodejny do podniku Domácí potřeby kde vydržel plných 28 let – v prodejně elektro. I zde se však našel důvod, jak jej odrovnat z lepšího místa. Přišla výpověď a zase práce jinde - ve zdejších podnicích Koventa a Potraviny. Nakonec si našel místo dělníka v přidružené výrobě Státního statku v oboru výroba výživných tablet pro skot.

To se ale ohlásilo poškozené zdraví. Lékaři objevili nejdříve cukrovku. 24. března 1991 se ohlásila nemoc lidí, kteří prožívali život ve stresu - infarkt. Následovala penze - pro většinu lidí poklidný život, ne však pro Milana Gregara. Pravidelně psal rodinnou kroniku, a řadou jejich příběhů také zásoboval Českotřebovský zpravodaj. Pracoval i pro město jako zastupitel zvolený na kandidátce Občanské demokratické strany. Ve výkonu této funkce také zemřel v květnu 1998.

Ověření
www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 12.7.2011
Dodavatel dat
Městská knihovna Česká Třebová

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2683 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.