Jiří Pištora

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 07. 03. 1931
Datum úmrtí 12. 11. 2011
Místo narození Dobruška (okres Rychnov nad Kněžnou)
Profese a obory působení esperantisté, muzejní pracovníci , členové spolků, muzejníci

Životopis

Narodil se 7.3.1931. Pochází z Dobrušky, ale jeho celý profesionální život je spojen s Českou Třebovou a především s Městským muzeem. Svým nástupem do funkce správce, později po změně statusu i ředitele jej vlastně zachránil před jistou zkázou. Působil ve zdejším esperantském kroužku Amikeco-Přátelství. K esperantu se dostal již jako mladý na kurzu v Nymburce v roce 1947. V roce 1960 se stal jedním ze zakladateů esperantského kroužku ZK železničářů. Je spoluzakladatelem sekce železničářů-esperantistů, později se stal členem i mezinárodního výboru železničářů-esperantistů. Ve zdejším kroužku působil jako učitel esperanta pro začátečníky i pokročil, vedoucí písemných kurzů, několik let byl předsedou esperantského kroužku a byl jmenován jeho čestným členem. Několik let také psal kroniku esperantského kroužku. Byl dopisovatelem do našich i zahraničních esperantských časopisů, inicioval vydání propagačních brožur a pohlednic s tématikou města Česká Třebová v esperantu, pořádal v cizině přednášky v esperantu o našem městě, okolí a celé naší vlasti. Spoluzakládal pravidelná setkání esperantistů z okolních měst. Ve spolupráci s českým esperantským svazem pak v letech 1992-1993 založil esperantské oddělení Městského muzea, byl také jmenován čestným členem Českého esperantského svazu.

Ověření Českotřebovský zpravodaj, 04, 2006, s.64-65
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová