Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Jiří Pištora

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
07. 03. 1931
Místo narození
Dobruška (okres Rychnov nad Kněžnou)
Datum úmrtí
12. 11. 2011
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Narodil se 7.3.1931. Pochází z Dobrušky, ale jeho celý profesionální život je spojen s Českou Třebovou a především s Městským muzeem. Svým nástupem do funkce správce, později po změně statusu i ředitele jej vlastně zachránil před jistou zkázou. Působil ve zdejším esperantském kroužku Amikeco-Přátelství. K esperantu se dostal již jako mladý na kurzu v Nymburce v roce 1947. V roce 1960 se stal jedním ze zakladateů esperantského kroužku ZK železničářů. Je spoluzakladatelem sekce železničářů-esperantistů, později se stal členem i mezinárodního výboru železničářů-esperantistů. Ve zdejším kroužku působil jako učitel esperanta pro začátečníky i pokročil, vedoucí písemných kurzů, několik let byl předsedou esperantského kroužku a byl jmenován jeho čestným členem. Několik let také psal kroniku esperantského kroužku. Byl dopisovatelem do našich i zahraničních esperantských časopisů, inicioval vydání propagačních brožur a pohlednic s tématikou města Česká Třebová v esperantu, pořádal v cizině přednášky v esperantu o našem městě, okolí a celé naší vlasti. Spoluzakládal pravidelná setkání esperantistů z okolních měst. Ve spolupráci s českým esperantským svazem pak v letech 1992-1993 založil esperantské oddělení Městského muzea, byl také jmenován čestným členem Českého esperantského svazu.

Ověření
Českotřebovský zpravodaj, 04, 2006, s.64-65
Karel Otakar Hubálek...(aj.): Drobnosti z Českotřebovska slovem i obrazem
Milan Michalski, Ilja Pek, Jiří Pištora: Vánoce a betlémy v České Třebové
Milan Michalski: Církevní památky Českotřebovska
Dodavatel dat
Městská knihovna Česká Třebová
Městské muzeum Ústí nad Orlicí

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2662 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.