Jiří Merganc

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Žádost o odstranění záznamu
Věk 96 let
Místo narození Žamberk (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení odbojáři, protinacističtí odbojáři, stavitelé, kulturní pracovníci

Životopis

Narodil se 28. 3. 1925 v Žamberku. Absolvoval mistrovskou školu stavební v Hradci Králové a Vyšší průmyslovou školu. Celý život se věnoval stavařině. Od mládí rád sportoval, byl členem Sokola. Koncem 2. světové války se zapojil do ilegální činnosti na Žambersku. Jeden ze zakládajících členů partyzánské skupiny v Žamberku a v rámci partyzánských čet divize "Václavík" pomáhal obsazovat a bránit naše pohraničí. Zajímá se o umění, rád fotografuje. Blízký vztah k rodnému městu dokazuje svou bohatou kulturně-osvětovou činností. Za tyto zásluhy byl v roce 1997 oceněn stříbrnou plaketou města Žamberka od Z. Kolářského. Spolupracoval s rozhlasem, navrhoval pomníky a pamětní desky, spolupracoval s muzei, podílel se na grafické úpravě mnoha publikací, zajišťoval výstavy. Přispíval také do tisku - Kulturní zpravodaj města Žamberka, Žamberské listy, Rychnovský zpravodaj, Národní Osvobození, Horský kurýr, Pochodeň, Jiskra Orlicka aj. Jeho bibliografie čítá přes 200 titulů. Zabýval se žamberskými rodáky, významnými osobnostmi spojenými se Žamberkem, astronomií, muzejnictvím, památkovou péčí, dějinami sportu.

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoŽamberk (okres Ústí nad Orlicí)
Ověření Významné osobnosti města Žamberka. 2004
www (Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou), Orlické hory a Podorlicko, Šůla, J.: 75letý Jiří Merganc
Trojan, E.: Tak přísahali..., Oftis, Ústí nad Orlicí, 2001
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí