Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

ThDr. Gustav Friedrich Piffl

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
15. 10. 1864
Místo narození
Lanškroun (okres Ústí nad Orlicí)
Datum úmrtí
21. 04. 1932
Místo úmrtí
Vídeň (Rakousko)
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Narodil se 15. 10. 1864 v Lanškrouně jako nejmladší ze sedmi dětí papírníka a knihkupce. Po obecné škole studoval gymnázium (1874-82). 10. 9. 1883 obdržel od Královéhradeckého biskupa vysvědčení zachovalosti, které potvrzovalo mj. jeho zbožnost, dobrou pověst, pevnost charakteru a žádné předchozí tresty. Téhož roku přijat proboštem Ubaldem Kostersitzem do mužského kláštera v Klosterneuburgu u Vídně s řádovým jménem Friedrich. Studoval ve filozoficko-klášterním semináři. Po ukončení 8. 1. 1888 v chrámu sv. Štěpána ve Vídni slavnostně vysvěcen na kněze. Od roku 1889 kaplanem ve Florisdorfu a od ledna 1892 ve Vídni - Heiligenstadtu. Od roku 1893 profesorem morální teologie a sociologie v teologickém semináři v Klosterneuburgu. V letech 1894-95 studoval tomistickou filosofii na Campo Santo v Římě. Po návratu pokračoval v započaté práci v Klosterneuburgu. Pro své schopnosti pověřen správou klášterních majetků na maďarském území, později se stal ředitelem kanceláře kláštera (1906) a roku 1907 zvolen jeho proboštem. V roce 1913 jmenován císařem Františkem Josefem I. vídeňským arcibiskupem, následující rok získal hodnost kardinála. Založil časopis "Musica divina" (Božská hudba) - přispěl k rozmachu církevní hudby. Podporoval katolické spolky, věnoval se charitativní činnosti, napomohl ke vzniku několika časopisů. Za zásluhy byl v roce 1914 vyznamenán velkým křížem rakouského císařského řádu Leopolderden. Zemřel náhle 21. 4. 1932 ve Vídni a je pochován v biskupské kryptě v podzemí dómu sv. Štěpána ve Vídni. I přes své postavení nezapomněl na rodné město, účastnil se většiny významných slavností a jubileí. Dne 15. 10. 1994 slavnostně odhalena pamětní deska na rodném domě čp. 4 na náměstí A. Jiráska v Lanškrouně. Desku odhalil pan Helmut Piffl (prasynovec) a vysvětil biskup K. Otčenášek. Expozice věnovaná životu a dílu kardinála Piffla v městském muzeu.

-- nezařazeno --
MístoRakousko

-- nezařazeno --
MístoŘím (Itálie)

-- nezařazeno --
MístoLanškroun (okres Ústí nad Orlicí)

-- nezařazeno --
MístoKlosterneuburg (Rakousko)
Ověření
Borkovcová, Marie: Friedrich Gustav Piffl. Lanškrounský zpravodaj, 1994, č. 18, s. 1; č. 19, s. 4.
Piffl Gustav Friedrich. In: Gymnázium Lanškroun. Almanach k stodvacátému výročí otevření školy. Lanškroun, Rosa 1994, s. 26-27.
Piffl Gustav Friedrich. In: Masarykův slovník naučný, sv. 5, s. 686.
Borkovcová, Marie: Odhalení pamětní desky. Lanškrounský zpravodaj, 1994, č. 20, s. 5.
Zezula, Jan: Město hledá svou historii. Lanškrounský zpravodaj, 1994, č. 20, s. 4.
Lanškrounský betlém osobností ze sbírek Městského muzea Lanškroun z dílny řezbáře Bedřicha Šilara. Městské muzeum Lanškroun. 2012. s. 40 - 41
www (Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 6. 6. 2013
www (Lanškroun.eu), cit. 6. 6. 2013
Dodavatel dat
Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2654 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.