ThDr. Gustav Friedrich Piffl

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 15. 10. 1864
Datum úmrtí 21. 04. 1932
Místo narození Lanškroun (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Profese a obory působení řeholníci , členové církevních řádů, církevní hodnostáři, kardinálové, arcibiskupové

Životopis

Narodil se 15. 10. 1864 v Lanškrouně jako nejmladší ze sedmi dětí papírníka a knihkupce. Po obecné škole studoval gymnázium (1874-82). 10. 9. 1883 obdržel od Královéhradeckého biskupa vysvědčení zachovalosti, které potvrzovalo mj. jeho zbožnost, dobrou pověst, pevnost charakteru a žádné předchozí tresty. Téhož roku přijat proboštem Ubaldem Kostersitzem do mužského kláštera v Klosterneuburgu u Vídně s řádovým jménem Friedrich. Studoval ve filozoficko-klášterním semináři. Po ukončení 8. 1. 1888 v chrámu sv. Štěpána ve Vídni slavnostně vysvěcen na kněze. Od roku 1889 kaplanem ve Florisdorfu a od ledna 1892 ve Vídni - Heiligenstadtu. Od roku 1893 profesorem morální teologie a sociologie v teologickém semináři v Klosterneuburgu. V letech 1894-95 studoval tomistickou filosofii na Campo Santo v Římě. Po návratu pokračoval v započaté práci v Klosterneuburgu. Pro své schopnosti pověřen správou klášterních majetků na maďarském území, později se stal ředitelem kanceláře kláštera (1906) a roku 1907 zvolen jeho proboštem. V roce 1913 jmenován císařem Františkem Josefem I. vídeňským arcibiskupem, následující rok získal hodnost kardinála. Založil časopis "Musica divina" (Božská hudba) - přispěl k rozmachu církevní hudby. Podporoval katolické spolky, věnoval se charitativní činnosti, napomohl ke vzniku několika časopisů. Za zásluhy byl v roce 1914 vyznamenán velkým křížem rakouského císařského řádu Leopolderden. Zemřel náhle 21. 4. 1932 ve Vídni a je pochován v biskupské kryptě v podzemí dómu sv. Štěpána ve Vídni. I přes své postavení nezapomněl na rodné město, účastnil se většiny významných slavností a jubileí. Dne 15. 10. 1994 slavnostně odhalena pamětní deska na rodném domě čp. 4 na náměstí A. Jiráska v Lanškrouně. Desku odhalil pan Helmut Piffl (prasynovec) a vysvětil biskup K. Otčenášek. Expozice věnovaná životu a dílu kardinála Piffla v městském muzeu.

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoRakousko

-- nezařazeno --
MístoŘím (Itálie)

-- nezařazeno --
MístoLanškroun (okres Ústí nad Orlicí)

-- nezařazeno --
MístoKlosterneuburg (Rakousko)
Ověření Borkovcová, Marie: Friedrich Gustav Piffl. Lanškrounský zpravodaj, 1994, č. 18, s. 1; č. 19, s. 4.
Piffl Gustav Friedrich. In: Gymnázium Lanškroun. Almanach k stodvacátému výročí otevření školy. Lanškroun, Rosa 1994, s. 26-27.
Piffl Gustav Friedrich. In: Masarykův slovník naučný, sv. 5, s. 686.
Borkovcová, Marie: Odhalení pamětní desky. Lanškrounský zpravodaj, 1994, č. 20, s. 5.
Zezula, Jan: Město hledá svou historii. Lanškrounský zpravodaj, 1994, č. 20, s. 4.
Lanškrounský betlém osobností ze sbírek Městského muzea Lanškroun z dílny řezbáře Bedřicha Šilara. Městské muzeum Lanškroun. 2012. s. 40 - 41
www (Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 6. 6. 2013
www (Lanškroun.eu), cit. 6. 6. 2013
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Odkazy Profil na Wikipedii
Lanškrounsko
Město Lanškroun - Osobnosti