Alois Vojtěch Šembera

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 21. 03. 1807
Datum úmrtí 23. 03. 1882
Místo narození Vysoké Mýto (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Profese a obory působení historici, právníci, jazykovědci, amatérští herci

Životopis

Narodil se 21. 3. 1807 ve Vysokém Mýtě. Vystudoval piaristické gymnázium v Litomyšli (1819-26), práva a filosofii v Praze. V letech 1830-39 úředník městského magistrátu v Brně. V roce 1836 s přáteli založil české hnutí Matička Moravská - vydávání knih, pořádání českých divadelních představení. V roce 1939 se zasloužil o vznik knihovny ve Vysokém Mýtě. Umístěna ve škole, v roce 1871 povýšena na městskou veřejnou knihovnu. V letech 1839-47 profesor české řeči a literatury na Stavovské akademii v Olomouci, vydával knihy a kalendáře, aktivní v divadle i jiných spolcích. Přispíval do časopisů Čechoslav, Květy, Časopisu českého muzea, Moravských novin, Hronky aj. Po roce 1849 profesor vídeňské univerzity (až do r. 1882). Roku 1848 účastník Slovanského sjezdu, iniciátor myšlenky vydávání zákonů v národních jazycích a jejich překladatel do češtiny. Po zveřejnění důkazů o Rukopisech jako padělcích, prohlášen za zrádce národa. Znal se téměř se všemi spisovateli tehdejší doby, s mnohými si dopisoval. Na svých cestách po českých zemích i v zahraničí hledal slovanské ohlasy. Jako historik objevil a zachránil řadu dokumentů se vztahem k rodnému městu, jeho zásluhou se zachovalo i historické panorama města s hradbami a věžemi. Autor děl jazykovědných, historických, právně-politických aj. Průkopnické dílo "Základové dialektologie československé", kde popsal a vymezil nářečí české a slovenské. Autor monografie "Vysoké Mýto, královské věnné město" (1845), roku 1875 vypracoval "Katastrální plán města Vysokého Mýta". Rodnému městu pomáhal i jako poslanec zemského sněmu (od r. 1862), kam byl za obvod Vysoké Mýto několikrát zvolen. Zasloužil se také o českou geografii zpracováním "Mapy Moravy a Slezska". Mj. roku 1825 vystoupil ve hře "Dům na silnici" (napsal V. M. Kramerius podle A. Kotzebua). Šlo o první divadelní přadstavení v českém jazyce ve městě (další až r. 1840) a Šembera zaplatil pokutu 10 zlatých. Čestný občan Vysokého Mýta, Litomyšle a Boskovic. Zemřel 23. 3. 1882 ve Vídni, pochován je ve Vysokém Mýtě.

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoPraha (okres Praha)

-- nezařazeno --
MístoBrno (okres Brno)

-- nezařazeno --
MístoOlomouc (okres Olomouc)

-- nezařazeno --
MístoRakousko
Ověření Škorpil, Emanuel: Alois Vojtěch Šembera, Přehled života a díla. 1946
Vysoké Mýto památce A. V. Šembery 1807 - 1957. Vysoké Mýto, 1957
Andrle, Augustin: Osobnosti Vysokého Mýta 1310 - 2001
www (Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 23. 9. 2013
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Městská knihovna Svitavy