Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Alois Vojtěch Šembera

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
23. 03. 1807
Místo narození
Vysoké Mýto (okres Ústí nad Orlicí)
Datum úmrtí
23. 03. 1882
Místo úmrtí
Vídeň (Rakousko)
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Byl to jazykovědec, literární historik, profesor češtiny a české literatury na Stavovské akademii a Univerzitě v Olomouci a Vídeňské univerzitě, a také překladatel z němčiny. Působil také pod pseudonymem Mudromil Mýtský.

 

Narodil se ve Vysokém Mýtě v rodině řemenáře. Jeho dva bratři se stali katolickými knězi a třetí bratr se stal silničním inženýrem a výborným kreslířem. Jeho otec byl horlivý čtenář a vlastenec, což mělo na malého Aloise velký vliv. Jeho manželkou byla Františka Šemberová, se kterou měl 4 děti.

 

Od svých 11 let byl žákem moravskotřebovského gymnázia. Potom studoval filozofii v Litomyšli, kde se přátelil s F. M. Klácelem a Františkem Augustem Braunerem. Pak studoval práva v Praze, kde se sblížil s Palackým, Čelakovským a Hankou. Během pobytu v Praze se spřátelil s Janem Nerudou, který udržoval dlouhé přátelství i s jeho rodinou, zvláště pak synem a existuje z této doby rozsáhlá korespondence.

 

Po studiích od roku 1830 pracoval v Brně jako právník na magistrátu. V této době redigoval Moravské noviny a vydával kalendáře Posel z Moravy, Rozumný rolník a další. V roce 1839 se stal profesorem češtiny a literatury na stavovské akademii v Olomouci. V roce 1849 se akademie přestěhovala do Brna a A. V. Šembera se tam přestěhoval zpátky.

 

A. V. Šembera byl literárně velmi činný a zabýval se hlavně moravskými dějinami, nářečími a pravěkem Slovanstva. Napsal zřejmě dodnes nepřekonané dějiny Vysokého Mýta, zabývá se také dějinami rodu pánu z Boskovic, historií Olomouce, ale také Mongolů atd. K jeho historickým objevům patří i nález hrobky Karla ze Žerotína v Brandýse nad Orlicí. Unikátní je také Šemberova kartografická činnost, velká mapa Moravy.

 

Zasadil se i o české hraní pro české publikum v brněnském divadle a o české pojmenování ulic. Roku 1838 se mu podařilo v Brandýse nad Orlicí objevit hrobku Žerotínů s ostatky Karla staršího ze Žerotína. V revolučním roce 1848 byl spoluautorem prohlášení o konstituci, které v březnu 1848 odevzdala deputace, jejímž byl Šembera významným členem, hraběti Lažanskému. V době revoluce roku 1848 také nakrátko převzal správu moravského zemského archivu a snažil se prosadit rovnoprávnost češtiny s němčinou.

 

Koncem roku 1849 se přestěhoval do Vídně. Zde se stal redaktorem české části říšského zákoníku a profesorem řeči a literatury české na vídeňské univerzitě. V letech 1862 až 1867 byl poslancem českého zemského sněmu. Napomohl ve Vídni i českým bohoslužbám v kostele svaté Anny. Vytvořil novodobou českou právnickou terminologii. Roku 1864 vydal knihu Základové dialektologie československé, což byl první soubor českých a slovenských nářečí. V roce 1858 vydal první svazek Dějin řeči a literatury československé a roku 1868 svazek druhý. Kniha byla významnou vysokoškolskou učebnicí své doby. Šembera ve třetím vydání této knihy z roku 1878 zpochybnil stáří Rukopisu zelenohorského a některé památky považoval přímo za padělky Václava Hanky a Josefa Lindy. Později označuje vše za padělky. Tím ovšem na sebe přivolal nevoli obhájců pravosti rukopisů. Jeho vídeňské přednášky i salón navštěvuje řada budoucích významných osobností včetně mladého Tomáše Masaryka.

 

Nesmazatelné stopy zanechal ve svém rodném Vysokém Mýtě, kde rád trávil volné dny i v době, kdy žil a učil ve Vídni. Díky němu se například hrálo ve městě první české divadelní představení, založil tam knihovnu, archiv a v jeho rodném domě vzniklo vysokomýtské muzeum se sbírkou jeho pozůstalosti. Je tam také mnoho desítek dopisů od řady slavných českých učenců a spisovatelů jako Němcová, Palacký, Erben a další. Zabránil také zbourání středověkého opevnění města včetně bran. Ty se mu pak podařilo nejen zachránit, ale i sehnat peníze na jejich opravu.

 

Zemřel v roce 1882 a pohřben je ve Vysokém Mýtě. Je podle něj pojmenována Šemberova ulice v Olomouci, Brně, Boskovicích a Šemberovo divadlo ve Vysokém Mýtě.

Autor
Aneta Riemerová (Text sestavila)
Ověření
ŠKORPIL, Emanuel. Alois Vojtěch Šembera, přehled života a díla. Vysoké Mýto, 1946

STRAKOVÁ, Eva. Alois Vojtěch Šembera a jeho vídeňské působení. Brno, 2006. Diplomová práce. Masarykova univerzita
Dodavatel dat
Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Městská knihovna Svitavy
Městská knihovna Moravská Třebová

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2683 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.