Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

JUDr. Jaroslav Strnad

Znám také jako:
Jaroslav Kujeba (Pseudonym)
Jaroslav Stehlík (Pseudonym)
Pavel Řehoř (Pseudonym)
Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
03. 08. 1918
Místo narození
Vysoké Mýto (okres Ústí nad Orlicí)
Datum úmrtí
10. 11. 2000
Místo úmrtí
Obstalden (Švýcarsko)
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Narodil se 3. 8. 1918 ve Vysokém Mýtě. Obecnou školu navštěvoval nejprve v rodišti, od roku 1928 v Praze. Po maturitě na Akademickém gymnáziu (1938) studoval sva semestry práva na Právnické fakultě UK. Po uzavření vysokých škol v listopadu 1939 studoval jazyky v Ústavu moderních řečí a od roku 1941 Státní knihovnickou školu. V dubnu 1942 kvůli kolportáži odbojových letáků a ubytovávání stíhaných osob zatčen a do dubna 1945 internován v koncentračním táboře Dachau. Po návratu dokončil studia práv (1946) a stal se soudcovským čekatelem u Krajského soudu v Chebu. V roce 1949 zatčen za převádění přes hranice, vězněn na Pankráci, obžaloby zproštěn. Poté do roku 1950 právním referentem u n. p. HRAKO v Hranicích v Čechách. Znovu zatčen, po propuštění uprchl do SRN. Později emigroval do Švýcarska. V letech 1952-55 správcem dětské ozdravovny Lindenbühl a Trogen. V letech 1955-70 působil v mnichovské rozhlasové stanici Rádio Svobodná Evropa, nejdříve jako jazykový korektor, od roku 1964 redaktor kulturních pořadů. Po odchodu do invalidního důchodu (1970) se vrátil do Švýcarska. V letech 1974–90 šéfredaktorem exilového časopisu Svazu čs. spolků Zpravodaj a 1973–80 souběžně hlavním lektorem exilového nakladatelství Konfrontace (obojí v Curychu). Autor řady knih - Velký pátek (1946), Prohry (1976), Zrcadlení (1994); divadelních her - Kamarádi (1947), Dům na stráni (1954); rozhlasových her - Prstýnek (1946), Slabé srdce (1953) aj. Povídky, verše a později také recenze publikoval v týdeníku Chebsko, Lidových novinách, ve Sklizni, Hlasu domova, Českém slově. Po roce 1989 mj. ve Tvaru, Literárních novinách, Lidových novinách, Českém dialogu a Polygonu. Překládal z angličtiny a němčiny. Za publikační a politickou činnost několikrát oceněn - cena Čs. rozhlasu za hru Prstýnek, ocenění v soutěži Šrámkova Sobotka, Čestné uznání od města Vysokého Mýta (1995), medaile za zásluhy 1. stupně (1998). Zemřel 10. 11. 2000 ve švýcarské obci Obstalden.

-- nezařazeno --
MístoMnichov (Německo)

-- nezařazeno --
MístoPraha (okres Praha)
Ověření
Strnad Jaroslav. In: Slovník zakázaných autorů. Praha 1991, s. 399-400.
Andrle, Augustin: Osobnosti Vysokého Mýta 1310 - 2001
www (Slovník české literatury), cit. 26. 2. 2014
Dodavatel dat
Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2661 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.