JUDr. Jaroslav Strnad

Znám také jako: Jaroslav Kujeba (Pseudonym), Jaroslav Stehlík (Pseudonym), Pavel Řehoř (Pseudonym)
Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 03. 08. 1918
Datum úmrtí 10. 11. 2000
Místo narození Vysoké Mýto (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Obstalden (Švýcarsko)
Profese a obory působení básníci, spisovatelé, redaktoři, dramatici , prozaici , publicisté

Životopis

Narodil se 3. 8. 1918 ve Vysokém Mýtě. Obecnou školu navštěvoval nejprve v rodišti, od roku 1928 v Praze. Po maturitě na Akademickém gymnáziu (1938) studoval sva semestry práva na Právnické fakultě UK. Po uzavření vysokých škol v listopadu 1939 studoval jazyky v Ústavu moderních řečí a od roku 1941 Státní knihovnickou školu. V dubnu 1942 kvůli kolportáži odbojových letáků a ubytovávání stíhaných osob zatčen a do dubna 1945 internován v koncentračním táboře Dachau. Po návratu dokončil studia práv (1946) a stal se soudcovským čekatelem u Krajského soudu v Chebu. V roce 1949 zatčen za převádění přes hranice, vězněn na Pankráci, obžaloby zproštěn. Poté do roku 1950 právním referentem u n. p. HRAKO v Hranicích v Čechách. Znovu zatčen, po propuštění uprchl do SRN. Později emigroval do Švýcarska. V letech 1952-55 správcem dětské ozdravovny Lindenbühl a Trogen. V letech 1955-70 působil v mnichovské rozhlasové stanici Rádio Svobodná Evropa, nejdříve jako jazykový korektor, od roku 1964 redaktor kulturních pořadů. Po odchodu do invalidního důchodu (1970) se vrátil do Švýcarska. V letech 1974–90 šéfredaktorem exilového časopisu Svazu čs. spolků Zpravodaj a 1973–80 souběžně hlavním lektorem exilového nakladatelství Konfrontace (obojí v Curychu). Autor řady knih - Velký pátek (1946), Prohry (1976), Zrcadlení (1994); divadelních her - Kamarádi (1947), Dům na stráni (1954); rozhlasových her - Prstýnek (1946), Slabé srdce (1953) aj. Povídky, verše a později také recenze publikoval v týdeníku Chebsko, Lidových novinách, ve Sklizni, Hlasu domova, Českém slově. Po roce 1989 mj. ve Tvaru, Literárních novinách, Lidových novinách, Českém dialogu a Polygonu. Překládal z angličtiny a němčiny. Za publikační a politickou činnost několikrát oceněn - cena Čs. rozhlasu za hru Prstýnek, ocenění v soutěži Šrámkova Sobotka, Čestné uznání od města Vysokého Mýta (1995), medaile za zásluhy 1. stupně (1998). Zemřel 10. 11. 2000 ve švýcarské obci Obstalden.

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoMnichov (Německo)

-- nezařazeno --
MístoPraha (okres Praha)
Ověření Strnad Jaroslav. In: Slovník zakázaných autorů. Praha 1991, s. 399-400.
Andrle, Augustin: Osobnosti Vysokého Mýta 1310 - 2001
www (Slovník české literatury), cit. 26. 2. 2014
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Odkazy Slovník české literatury po roce 1945