Doc. PhDr. Jaroslav Burian CSc.

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 15. 09. 1922
Datum úmrtí 07. 07. 1980
Místo narození Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Paříž (Francie)
Profese a obory působení jazykovědci, literární vědci, umělečtí překladatelé, vysokoškolští učitelé, vysokoškolští pedagogové

Životopis

Narodil se 15. 9. 1922 v České Třebové. Vystudoval Filozofickou fakultu UJEP v Brně (1950, titul PhDr.), v letech 1951-55 studoval ruskou sovětskou literaturu na Filozofické fakultě Lomonosovy univerzity v Moskvě (titul CSc. 1956). Poté působil jako odborný asistent na VŠ ruského jazyka v Praze a na FF UJEP v Brně. V roce 1966 získal titul docent ruské a sovětské literatury. V letech 1956-80 vědeckým pracovníkem katedry ruské a sovětské literatury FF UJEP Brno. V letech 1976-80 lektor českého jazyka na Sorbonně v Paříži. Od roku 1956 publikoval řadu článků, statí, recenzí a studií o sovětské literatuře v odborných časopisech (Čs. rusistika, Rovnost aj.), fakultních sbornících a vědeckém denním tisku. Uveřejnil více než 30 vědeckých článků, pořádal veřejné přednášky doma i v zahraničí. Překládal vědecké stati, povídky, rozhlasové relace. Ve své vědecké práci se zaměřil zejména na tvorbu M. Gorkého. Zemřel 7. 7. 1980 v Paříži.

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoMoskva (Rusko)

-- nezařazeno --
MístoBrno (okres Brno)

-- nezařazeno --
MístoPaříž (Francie)
Ověření [Vzpomínka]. Sborník prací FFBU, Ř. D, 32, 1983, č. 30, s. 101-104.
[Nekrolog]. Universitas, 13, 1980, č. 6, s. 100-102.
Burian, Jaroslav doc. PhDr. , CSc. In: Kdy zemřeli . . . 1980-85, s. 37-38.
[Nekrolog]. Svob. slovo, 1980, 11. 7. , s. 7.
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Odkazy Encyklopedie dějin města Brna