Josef Chládek

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 22. 10. 1880
Datum úmrtí 04. 01. 1958
Místo narození Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení podnikatelé, knihaři, vydavatelé, nakladatelé a vydavatelé

Životopis

V roce 1907 převzal Josef Chládek, syn krejčího Josefa Chládka st. z čp. 152 na Trávníku, knihkupectví Jana Mikoleckého v domě čp. 45 na náměstí, tehdy jediné ve Třebové. V témže roce získal Josef Chládek živnostenský list na “knihařství, obchod papírem, školními potřebami, ozdobným zbožím, hračkami a prodej c. k. hracích karet” se sídlem v čp. 45.


Roku 1912 přemístil Josef Chládek svůj závod do domu čp. 47. Ten dříve náležel kupci Janu Čížkovi. Josef Chládek dal provést adaptaci přízemí domu a instalaci nového krámského portálu. Menší výkladní skříň vpravo od vstupních dveří do krámu sloužila k vystavení několika desítek místopisných a uměleckých pohlednic, jejichž byl Josef Chládek vydavatelem.


V pozdějších letech při nedělním korse mívali Chládkovi ve dveřích svého obchodu sklápěcí prkno, sloužící jako pult a Josef Chládek zde spolu s manželkou Annou, roz. Borovičkovou, prodával korzujícím občanům denní tisk. Pravidelným zákazníkem býval i obchodník a majitel kořalny z domu čp. 74 v Hýblově ulici Otto Rybička, jenž vždy s paní Chládkovou dlouho vesele rozmlouval. Před Chládkovým krámem mívali své místo zelináři Beranovi z domu čp. 204 v dnešní Riegrově ulici.


Manželé Chládkovi přivedli na svět dvě děti. Dcera Marie (1908 - 1931) dlouho trpěla tuberkulosou. Po neúspěšném léčení v sanatoriu v Jevíčku a ozdravném pobytu s maminkou ve zdravějším prostředí kozlovské hájenky v mladém věku třiadvaceti let zemřela. Její pohřeb do rodinné hrobky na českotřebovském hřbitově dne 15. 7. 1931 proběhl za účasti mnoha rodinných přátel a známých. Chládkův hrob, dnes v majetku rodiny Kvapilovy, zdobí plastika představující kříž s andělem a dívčí postavou. Anděl nese podobu slečny Marie Chládkové.


Dalším z Chládkových dětí byl syn Bohuslav (6. 7. 1911 v Hylvátech - 5. 1. 1963). Před druhou světovou válkou získal od rodičů zánovní vůz Tatra 57, zvaný “Hadimrška” a stal se tak jedním z několika tehdejší místních motoristů. Bohuslav Chládek jako nástupce svého otce vedl papírnický a knihkupecký obchod. Dne 18. 11. 1941 získal od Okresního úřadu v Litomyšli živnostenský list na “obchod papírnický, školními potřebami, galanterií, hračkami a hracími kartami”. Jeho manželkou se stala slečna Anna Štýrská, pocházející z domu čp. 780 na Tyršově náměstí, dlouholetá členka zdejšího Sokola, která v papírnictví také prožila několik let života po znárodnění firmy a odchodu svého manžela poté, co nalezl zaměstnání u ČSD jako výhybkář. Dne 17. 9. 1960 rozhodl Finanční odbor rady ONV v Ústí n. O., že Chládkův dům přechází dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do vlastnictví čs. státu a nadále bude zařazen pod Domovní správu MNV Česká Třebová.


Papírnictví v domě čp. 47 zůstalo zachováno až do roku 1990. A až do doby jeho zániku se mezi lidmi udržel starý název obchodu “U Chládků”, což svědčí o popularitě někdejší firmy.
Chládkův závod se vedle knihařství a rámování obrazů, prováděného ve vlastní dílně v přístavku ve dvoře, zabýval také prodejem papírnického zboží, knih a časopisů. U Chládků též býval sklad reprodukcí obrazů v rámech i bez rámů.


Josef Chládek působil ve 30. letech 20. století jako předseda dozorčí rady zdejší Živnostenské záložny.

Ověření www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 13.7.2011
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová
Odkazy Kalendárium Českotřebovský zpravodaj