Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

prof. PhDr. František Musil CSc.

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Věk
85 let
Místo narození
Pardubice (okres Pardubice)
Profese a obory působení
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Prof., PhDr. František Musil, CSc. se narodil 7. 1. 1939 v Pardubicích. V letech 1953–56 studoval gymnázium v České Třebové, 1956 - 1960 pokračoval na FF UP v Olomouci, obor ruština-dějepis. V letech 1961 - 1996 působil jako učitel dějepisu na Střední průmyslové škole textilní v Ústí nad Orlicí, v letech 1993 - 1997 externě spolupracoval s katedrou historie FF UP v Olomouci a 1996 - 1998 i v Hradci Králové. Od roku 2008 působí na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Odborná specializace Františka Musila: České a slovenské dějiny středověku (na slovenské dějiny zaměřena rigorózní a kandidátská práce), Regionální dějiny východních Čech (k této problematice zaměřena habilitační práce, vedoucí autorského kolektivu dějiny východních Čech do roku 1526), Dějiny Kladska (autor první souvislé české monografie o dějinách Kladska), Kastelologie (skriptum Úvod do kastelologie), Dějiny textilního průmyslu.

František Musil je autorem prací o dějinách textilního průmyslu, historických a vlastivědných prací o východočeském regionu. Z díla: Hrady a zámky okresu Ústí nad Orlicí, Dějiny Králicka, Osídlování Poorlicka v době předhusitské, Kapitoly z dějin textilního školství v Ústí nad Orlicí, Dějiny východních Čech, Úvod do kastelologie, Počátek a konec textilní tradice města Ústí nad Orlicí, Neznámé zámky Moravy a Slezska aj.

Ověření
Lexikon současných českých historiků
NKC
www (Univerzita Hradec Králové)
www (Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 19. 11. 2012
Dodavatel dat
Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2654 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.