prof. PhDr. František Musil CSc.

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Žádost o odstranění záznamu
Věk 82 let
Místo narození Pardubice (okres Pardubice)
Profese a obory působení kastelologové, historici

Životopis

Prof., PhDr. František Musil, CSc. se narodil 7. 1. 1939 v Pardubicích. V letech 1953–56 studoval gymnázium v České Třebové, 1956 - 1960 pokračoval na FF UP v Olomouci, obor ruština-dějepis. V letech 1961 - 1996 působil jako učitel dějepisu na Střední průmyslové škole textilní v Ústí nad Orlicí, v letech 1993 - 1997 externě spolupracoval s katedrou historie FF UP v Olomouci a 1996 - 1998 i v Hradci Králové. Od roku 2008 působí na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Odborná specializace Františka Musila: České a slovenské dějiny středověku (na slovenské dějiny zaměřena rigorózní a kandidátská práce), Regionální dějiny východních Čech (k této problematice zaměřena habilitační práce, vedoucí autorského kolektivu dějiny východních Čech do roku 1526), Dějiny Kladska (autor první souvislé české monografie o dějinách Kladska), Kastelologie (skriptum Úvod do kastelologie), Dějiny textilního průmyslu.

František Musil je autorem prací o dějinách textilního průmyslu, historických a vlastivědných prací o východočeském regionu. Z díla: Hrady a zámky okresu Ústí nad Orlicí, Dějiny Králicka, Osídlování Poorlicka v době předhusitské, Kapitoly z dějin textilního školství v Ústí nad Orlicí, Dějiny východních Čech, Úvod do kastelologie, Počátek a konec textilní tradice města Ústí nad Orlicí, Neznámé zámky Moravy a Slezska aj.

Ověření Lexikon současných českých historiků
NKC
www (Univerzita Hradec Králové)
www (Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 19. 11. 2012
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Odkazy https://portal.ff.uhk.cz/historie/lide-2.html?tid=45&name=musil-frantiek
https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/frantisek-musil-historie-se-bez-kavy-delat-neda.html