Tomáš Norbert Koutník

Znám také jako: Tomáš Kautnik (Jazyková varianta-lat)
Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 19. 12. 1698
Datum úmrtí 16. 01. 1775
Místo narození Choceň (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Choceň (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení hudební organizátoři, pedagogové

Životopis

Narodil se 19. 12.1698 v Chocni. V letech 1716–19 studoval na piaristickém gymnáziu v Litomyšli a poté v Kroměříži. Studoval rétoriku a aritmetiku, byl znám jako výborný varhaník a houslista. Po studiu učitelem v Chroustovicích a v Kostelci nad Orlicí. Roku 1729 se vrátil do Chocně - zde varhaníkem, ředitelem kůru, v čele literátského bratrstva, organizátorem hudebního života. Autor četných chrámových skladeb s patrnými pozdně barokními slohovými prvky a počátky klasicismu. Vedle mší a rekviem se objevuje česká svatojanská litanie jako specifický projev dobové spirituality. Na české (často lidové) texty komponoval hudbu blízkou baroknímu vyjadřování s výraznými prvky aktuální lidové muziky. Zemřel 16. 1. 1775 v Chocni. Z díla: Pastorella Hanatica, Pastorella Hej, hej, jeden i druhej. Dochovalo se na 50 skladeb (převážně opisy). O uchování a obnovení zájmu o skladatelovo dílo se zasloužili choceňský skladatel A. Kramenič a historik J. Vaniš. Kramenič v letech 1943–50 shromáždil a spartoval skladby z různých kůrů a archivů - celá hudební sbírka je dnes uložena v Muzeu A. V. Šembery ve Vysokém Mýtě.

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoChoceň (okres Ústí nad Orlicí)
Ověření Šeda, J.: T. N. Kautnik život a dílo. Choceň, 1946.
Čs. hud. slov. osob a institucí. Díl I. A-L. Praha, Stát. hud. nakl. 1963, s. 720.
Slov. českých sbormistrů. Část I. A-L. Praha, Div. ústav 1982, s. 271.
Orlické noviny dne 3. 8. 2001
www (Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 19. 3. 2013
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí