Miroslav Čančík

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 26. 03. 1907
Datum úmrtí 06. 04. 1983
Místo narození Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Kyjov (okres Hodonín)
Profese a obory působení pedagogové, malíři

Životopis

Narodil se 26. 3. 1907 v Ústí nad Orlicí. Po studiu na reálce v České Třebové odešel r. 1926 na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, studoval kreslení a malbu u prof. A. Hofbauera a prof. J. Schussera. Původně se chtěl stát malířem, nakonec si ale zvolil učitelskou dráhu. Výtvarná studia si doplňoval na pražské univerzitě a technice. V roce 1933 složil zkoušku učitelské způsobilosti pro vyučování kreslení a modelování ve vyšších třídách středních škol a vyučování matematice a geometrického rýsování ve třídách nižších. Od 1. 9. 1933 ustanoven prozatímním profesorem na Státní reálce v Brně. Od r. 1934 působil na Slovensku na Státním učitelském ústavu ve Spišské Nové Vsi a od r. 1937 již jako řádný profesor na Státním reálném gymnáziu v Uherském Hradišti. Na začátku německé okupace se zapojil do odbojové vojenské organizace Obrana národa pplk. Vladimíra Štěrby v Uherském Hradišti. Již v listopadu 1939 byl spolu s dalšími profesory gymnázia gestapem zatčen a pro podezření z účasti na odboji vyslýchán a vězněn v Sušilových a Kounicových kolejích v Brně, od r. 1941 v koncentračním táboře Dachau. Vrátil se s podlomeným zdravím až po osvobození v r. 1945. Nastoupil zpět na Gymnázium v Uherském Hradišti. V roce 1950 jmenován správcem Klvaňova gymnázia v Kyjově a v letech 1953-56 ředitelem Jedenáctileté střední školy v Kyjově. Na Kyjovských školách vyučoval až do svého odchodu do důchodu. Celý život se také věnoval malování. Zkoušel různé techniky a styly. Vytvořil celou řadu portrétů, krajinek a zátiší. Navrhoval a se svojí ženou tvořil našívané tapisérie. Jeho obrazy i tapisérie jsou rozptýleny převážně v soukromých sbírkách nejen v České republice, ale i na Slovensku, Německu a Švýcarsku. Zemřel 6. 4. 1983 v Kyjově, je pochován v rodinné hrobce na ústeckém hřbitově.
Ověření Městské muzeum Ústí nad Orlicí: Osobnosti
Ústecké kalendárium - březen 2012
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí