Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

MUDr. Josef Jiří Ehl

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
24. 04. 1903
Místo narození
Vídeň (Rakousko)
Datum úmrtí
16. 12. 1954
Místo úmrtí
Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Josef Jiří Ehl se narodil ve Vídni do české obchodnické rodiny jako nejstarší ze tří
sourozenců. S Ústím nad Orlicí však byl spjat od útlého dětství, neboť trávil u příbuzných
každé prázdniny. Ve Vídni měl soukromého učitele v českém jazyce, každý rok pak musel
vykonat v Čechách zkoušky k postupu do další třídy. V 10 letech jej rodiče poslali do Prahy
na Jiráskovo gymnázium, poté v Praze vystudoval lékařskou fakultu. To už však v celá rodina
žila od roku 1918 v Československu. V roce 1930 si otevřel v Ústí nad Orlicí soukromou
ordinaci se specializací na interní choroby. Roku 1931 se oženil s Marií Frýzovou,
v následujícím roce se jim narodil syn Jiří a v roce 1936 dcera Zdena. Mladý lékař se
všestranně zapojil do ústeckého hudebního života. Jako výborný houslista se uplatnil
v Orchestrálním sdružení, vystupoval i koncertně za klavírního doprovodu své manželky,
zpíval v pěveckém sboru Lukes. Blízké přátelství jej pojilo s prvním ředitelem hudební školy
Antonínem Šimečkem, mimo jiné také sbormistrem Lukese. Stal se rovněž druhým houslistou
v smyčcovém kvartetu, které Šimeček založil a byl jeho primáriem. Roku 1940 Ehl navrhl
založení ženského pěveckého okteta a sám se stal jeho sbormistrem, zpíval i v později
založeném mužském oktetu. Spolu s Šimečkem a za války nacisty popraveným Eduardem
Černohorským stál u zrodu populárních Ústeckých hudebních pátků. Jednalo se o pravidelné
komorní i orchestrální koncerty, výjimečně i o provedení oper a melodramů. Když nacisté
zakázali veškeré české kulturní akce, konaly se komorní koncerty i přes velkou míru rizika u
Ehlů doma. Od svého příchodu do Ústí byl dr. Ehl členem Cecilské hudební jednoty, kde se
uplatnil především jako houslista. Jedním z uměleckých vrcholů Jednoty byly akce pořádané
v letech 1952–1953 v rámci dlouhodobých oslav 150 let od jejího založení, v jejichž rámci
byla provedena duchovní a orchestrální díla předních světových skladatelů. Ehl tehdy úzce
spolupracoval s ředitelem kůru A. Šimečkem, jemuž pomáhal při nácviku náročných skladeb.
Jako sbormistr a dirigent se ujal nácviku a provedení děl J. B. Foerstera, jehož byl velkým
ctitelem. Věnoval se i dalším velkým projektům: nastudoval provedení Smetanových oper
Dalibor a Hubička a ve spolupráci s divadelním spolkem Vicena i kompletní trilogii
Hippodamie J. Vrchlického a Z. Fibicha a pohádku Radúz a Mahulena J. Zeyera a J. Suka.
Jeho dalšími velkými zálibami byla turistika a fotografování; jeho snímky dokumentují
mnoho významných událostí v dějinách města. Při všech těchto aktivitách byla pro něho na
prvním místě lékařská praxe. Po zrušení soukromých ordinací pracoval jako lékař pro choroby
vnitřní na OÚNZ. Na jaře roku 1953 byla u něho zjištěna chybná skladba krve a vysoký
krevní tlak, zřejmě jako následek rentgenového záření, které po řadu let podstupoval. Zemřel
po opakovaných záchvatech mozkové mrtvice.

Ověření
Ústecké kalendárium na duben 2003 - www.usti.cz
Zaznamenané vzpomínky mladší sestry Ludmily
Dodavatel dat
Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2611 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.