František Lukavský

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 24. 10. 1902
Datum úmrtí 05. 08. 1982
Místo narození Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení nakladatelé a vydavatelé, knihaři , sokolové, členové spolků, turisté, amatérští fotografové

Životopis

Narodil se v České Třebové. Jeho otec František Lukavský byl majitelem známého papírnického, knihkupeckého a knihařského závodu. Ten byl původně v domě čp. 76 (dnes hotel Korado). V pozdějších letech přesídlil přes ulici do vlastního domu čp. 51.


František Lukavský ml. vystudoval c. k. státní reálku v České Třebové a následně obchodní akademii v Chrudimi. Potom se vyučil u otce knihařem. V otcově firmě pracoval nejprve jako knihařský dělník, později jako prodavač. V České Třebové se také oženil. Jeho manželkou se stala slečna Libuše Kapounová, dcera mlynáře z Kapounova mlýna v Podbranské ulici čp. 89. Od 1. ledna 1941 převzal otcův závod, který značně rozšířil a zmodernizoval. Byl činný v Sokole, v KČT (Klubu českých turistů), vydával turistický časopis "Hore zdar", vášnivě fotografoval. Zabýval se také nakladatelskou činností. Jeho zásluhou byla vydána řada odborných a příležitostných publikací i beletristických děl. V roce 1946 vydalo knihkupectví Lukavských obsáhlou publikaci "Zapadlí osvícenci" z pera MUDr. Františka Laška, českotřebovského rodáka. Byl to jeden z posledních vydavatelských počinů Františka Lukavského mladšího. V roce 1949 byla jeho firma znárodněna.

Ověření www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 13.7.2011
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová
Odkazy Městská knihovna Česká Třebová - katalog