František Josef Andrlík

Znám také jako: Jar. Lipovský (Pseudonym), Josef Borek (Pseudonym)
Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 21. 09. 1852
Datum úmrtí 28. 11. 1939
Místo narození Polička (okres Svitavy)
Místo úmrtí Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení spisovatelé děl pro mládež, spisovatelé, překladatelé, redaktoři

Životopis

Narodil se 21. 9. 1852 v Poličce. Po absolvování reálky (1863) vystudoval učitelský ústav v Hradci Králové (1871). První místo podučitele nastoupil v r. 1872 ve Výprachticích, rok nato přijal místo učitele v Ústí nad Orlicí a vyučoval zde 39 let. Psát začal nejdříve do různých časopisů a kalendářů formou výchovných a poučných článků pro mládež. Brzy si získal jméno mezi nakladateli, zejm. u Hynka a Bačkovského, kteří začali vydávat jeho první díla. Autor literatury pro mládež i drobnějších próz pro dospělé, redaktor časopisu "Přítel mládeže" v Hradci Králové. Publikoval též pod pseudonymy. V r. 1880 podnikl cestu na východ a procestoval celý Balkánský poloostrov. Poznámky z cest a články otištěny v různých časopisech: Zlatá Praha, Lumír, Pokrok, Zábavné listy, Domácí přítel, Budečská zahrada, Malý čtenář, Jarý věk, Beseda učitelská, Komenský, Posel z Budče, Národní Politika. Od r. 1887 redigoval Literární věstník (příl. k časop. Listy školské správy) a edici Přítel mládeže. Vydal 124 knih, z toho 84 titulů pro mládež (59 původních a 25 překladů z němčiny, angličtiny a bulharštiny. Ve sbírkách Městského muzea Ústí nad Orlicí jsou uloženy 2 knihy: "Za uměním" (život J. L. Lukese), "Náš venkov" (soubor povídek). U příležitosti jeho 80. narozenin mu městská rada v Ústí nad Orlicí udělila Čestné občanství města, obdržel také uznání od Zemské školní rady a od vyslanectví ČSR v Bulharsku. Zemřel 28. 11.1939 v Ústí nad Orlicí, kde je také pochován. Jeho jméno dnes nese jedna z ústeckých ulic.

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoPolička (okres Svitavy)

-- nezařazeno --
MístoHradec Králové (okres Hradec Králové)

-- nezařazeno --
MístoÚstí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Ověření ZV-: Poličský spisovatel pro děti a mládež. Jitřenka, 66, 1992, č. 11, s. 118-119.
Ústecké kalendárium na listopad 1999 - www.usti.cz
SLÁMA, Josef: [90. výročí]. Jitřenka, 61, 1942, č. 13, s. 155.
Ústecké kalendárium na září 2007 - www.usti.cz
www (Databazeknih.cz), cit. 23. 1. 2013
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Městská knihovna Svitavy