RNDr. doc. Radim Nováček

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 21. 03. 1905
Datum úmrtí 13. 02. 1942
Místo narození Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Mauthausen (Rakousko)
Profese a obory působení vysokoškolští učitelé, vysokoškolští pedagogové, mineralogové, odborní publicisté

Životopis

Narodil se 21. 3. 1905 v Ústí nad Orlicí. Po maturitě na gymnáziu ve Vysokém Mýtě studoval přírodopis a chemii na přírodovědecké fakultě UK v Praze (promoval 30. 10. 1928). Docent na UK v Praze, odborný publicista. V letech 1929-39 odborný pracovník přír. fakulty UK v Praze, 1939-41 prac. Nár. muzea v Praze. Zabýval se kvantitativní mikrochemickou analýzou zvláště druhotných uranových nerostů, přispěl k širšímu uplatnění chemie ve výzkumu nerostů a hornin. Aktivní účastník protinacistického odboje, 10. 10. 1941 zatčen, 13. 2. 1942 v Mauthausenu popraven. V r. 1951 byl po něm pojmenován nový radioaktivní nerost - nováčekit. Z díla: Několik nových chemických reakcí důležitých v mineralogii, Granáty československých pegmatitů, Study on Some Secondary Uranium Minerals. Dne 15. 12. 1945 prezidentem republiky udělen Čs. válečný kříž in memoriam. 3. 11. 1946 byla na jeho rodném domě v Lázeňské ulici čp. 562 odhalena pamětní deska. U příležitosti 25. výročí úmrtí udělena medaile Emanuela Bořického.

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoPraha (okres Praha)
Ověření Nováček Radim. Čs. biogr. slovník. Praha, Academia 1992, s. 493.
_. Kuncova biogr. kartotéka. PNP Praha.
Čech, Vladimír: Doc. dr. Radim Nováček +. Věst. St. Geol. Úst. 1945, s. 23-25. - Seznam neuveřejněných prací doc. dr. Radima Nováčka (39 prací, chronol. ) s. 24-25.
Kremerová Jiřina: Nováček Radim doc. , RNDr. In: Soupis personálních bibliografií a biografií českých a slovenských geologů. Národní knihovna v Praze, Praha 1989, s. 94.
[Nekrolog]. Čs. čas. historický, 116, 1946, s. 17-18.
[Nekrolog]. Naše věda, 24, 1946, s. 115-116.
_. Vesmír, 24, 1945-46, č. 1, s. 30. - 1 obr.
_. Vesmír, 34, 1955, č. 4, s. 138.
_. Ottův slovník naučný - dodatky, sv. 4, část 1, s. 617.
KETTNER, R. : _. Geologické vědy, 1967, s. 144-146.
_. Vesmír, 54, 1975, č. 3, s. 94. - 1 obr.
Městské muzeum Ústí nad Orlicí: Osobnosti
Ústecké kalendárium na únor 2007 - www.usti.cz
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí