Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Doc. RNDr. Radim Nováček

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
21. 03. 1905
Místo narození
Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Datum úmrtí
13. 02. 1942
Místo úmrtí
Mauthausen (Rakousko)
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Radim Nováček se narodil 21. 3. 1905 v Ústí nad Orlicí jako jediný syn vedoucího úředníka Okresního úřadu Karla Nováčka. Matka zemřela, kdy mu bylo 14 let. Po maturitě na gymnáziu ve Vysokém Mýtě studoval přírodopis a chemii na přírodovědecké fakultě UK v Praze (doktorem přírodních věd byl promován 30. 10. 1928). Od roku 1929 působil jako asistent v Mineralogickém ústavu prof. Dr. Františka Slavíka. Před druhou světovou válkou (v letech 1929 až 1939) pracoval v Mineralogickém ústavu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po úspěšném absolvování vysokoškolských studií a vykonání státních zkoušek a rigoróza se v roce 1936 habilitoval pro obor mineralogie. Spolu se svým kolegou mineralogem z Národního muzea Karlem Tučkem napsal knihu "Naše nerosty, jejich sběr a určování". Po uzavření českých vysokých škol po 17. listopadu 1939 se Radim Nováček stal pracovníkem Národního muzea v Praze. Působil zde od listopadu 1939 do začátku října 1941. Radim Nováček zavedl (a zdokonalil) na tehdejší dobu moderní mikrochemické metody analýzy nerostů a minerálů. Zabýval se kvantitativní mikrochemickou analýzou zvláště druhotných uranových nerostů. Metodu chemické analýzy dokázal aplikovat i v případech, kdy měl k dispozici jen miligram zkoumaného vzorku. Stejně dobře zvládal sledování morfologie a optických vlastností krystalů. Stanovil například chemický vzorec vzácného minerálu johannitu a vzorec uranopilitu. Po Radimu Nováčkovi byly po jeho smrti pojmenovány i dva minerály - nováčekit a metanováčekit.

Po obsazení Československa v roce 1939 se Radim Nováček zapojil do ilegální práce v rámci domácího odboje. Koncem dubna 1941 zahájila ilegální odbojová skupina "Julek" provoz dvou radiostanic fungujících v éteru pod krycím označením "Har" a "Magda". Dešifrováním pokynů od řídící centrály GRU a šifrováním připravených zpravodajských depeší určených pro GRU byl Josefem Jedličkou pověřen právě Radim Nováček. Radim Nováček vykonával obdobné šifrovací a dešifrovací práce i pro depeše, které "procházely" zpravodajskou skupinou docenta Vladimíra Krajiny. Tyto depeše ale byly určeny československým zpravodajcům, vedeným Františkem Moravcem, kteří pracovali v Anglii ve prospěch exilové vlády Dr. Edvarda Beneše.

Radim Nováček byl zatčen gestapem 10. října 1941. V průběhu akce zatýkací komando gestapa jeho byt zcela zdemolovalo. Mnoho jeho rukopisů tak bylo zničeno, některé byly zcizeny a následně "přemístěny" do Německa. Byl vězněn na Pankráci a podroben výslechům v Petschkově paláci. Ještě před svým zatčením získal Nováček pro zpravodajskou činnost i kolegu mineraloga z Národního muzea Karla Tučka. Při brutálních výsleších jej však nevyzradil. Stejně tak nevyzradil další odbojáře ze své skupiny: mineralogy Františka Slavíka - krycí jméno "Pták" (náhradník Radima Nováčka) a ani Ludmilu Slavíkovou. Ti pak pokračovali v Nováčkově práci, hlavně v šifrování zpráv. Z vězení posílal Radim Nováček svým příbuzným a spolupracovníkům motáky se zprávami. Ty psal slámou ze slamníku na listy toaletního papíru. Místo inkoustu používal rozpuštěné tabletky proti zácpě nebo i vlastní krev. Motáky byly vynášeny z prostor věznice vložené do tunýlků pro tkanici v pase prádla, které bylo předáváno k vyprání jeho rodinným příslušníkům.

Z Pankráce byl Nováček 15. listopadu 1941 převezen do Terezína. Stanným soudem v Praze byl pak následně za dva měsíce odsouzen za velezradu k trestu smrti. Začátkem února 1942 byl spolu s dalšími 645 Čechy deportován do koncentračního tábora Mauthausen. V pátek dne 13. února 1942 byl Radim Nováček v odpoledních hodinách popraven. Úřední zpráva, která byla zaslána jeho otci, konstatovala úmrtí na zápal plic.

Posmrtně (15. prosince 1945) byl Radim Nováček prezidentem republiky vyznamenán Československým válečným křížem 1939. Dne 3. listopadu 1946 ústecká veřejnost uctila památku svého významného rodáka odhalením pamětní desky na jeho rodném domě v Ústí nad Orlicí v Lázeňské ulici čp. 562. U příležitosti 25. výročí úmrtí byl Radim Nováček oceněn vědeckou Medailí Emanuela Bořického. Stalo se tak na veřejné části zasedání vědecké rady přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze dne 23. února 1967.
Radim Nováček byl posmrtně jmenován profesorem.

-- nezařazeno --
MístoPraha (okres Praha)
Autor
Alena Janková
Ověření
Nováček Radim. Čs. biogr. slovník. Praha, Academia 1992, s. 493.
_. Kuncova biogr. kartotéka. PNP Praha.
Čech, Vladimír: Doc. dr. Radim Nováček +. Věst. St. Geol. Úst. 1945, s. 23-25. - Seznam neuveřejněných prací doc. dr. Radima Nováčka (39 prací, chronol. ) s. 24-25.
Kremerová Jiřina: Nováček Radim doc. , RNDr. In: Soupis personálních bibliografií a biografií českých a slovenských geologů. Národní knihovna v Praze, Praha 1989, s. 94.
[Nekrolog]. Čs. čas. historický, 116, 1946, s. 17-18.
[Nekrolog]. Naše věda, 24, 1946, s. 115-116.
_. Vesmír, 24, 1945-46, č. 1, s. 30. - 1 obr.
_. Vesmír, 34, 1955, č. 4, s. 138.
_. Ottův slovník naučný - dodatky, sv. 4, část 1, s. 617.
KETTNER, R. : _. Geologické vědy, 1967, s. 144-146.
_. Vesmír, 54, 1975, č. 3, s. 94. - 1 obr.
Městské muzeum Ústí nad Orlicí: Osobnosti
Wikipedie
Havel, Josef. Oběti předcházejí vítězství. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2005
Dodavatel dat
Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2638 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.