Vladimír Hampl

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 10. 01. 1929
Datum úmrtí 02. 09. 2015
Místo narození Litomyšl (okres Svitavy)
Místo úmrtí Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení básníci, publicisté, spisovatelé

Životopis

Vladimír Hamplse narodil 10. ledna 1929 v Litomyšli. Jeho otec František Hampl pracoval na dráze jako strojvedoucí. Byl ruský legionář. Ve válce strávil sedm let. Po návratu z Ruska se seznámil s Terezií Opletalovou z Olomoucka a zakrátko se jim měla narodit dcera, která ale při nešťastném porodu zemřela. O několik let později se jim narodil jediný potomek Vladimír. Žili v Litomyšlské ulici čp. 412 naproti restauraci Beseda. . Později se s rodiči přestěhoval do klidné čtvrti v Javorce

Do školy chodil Vladimír Hampl na červenou školu a na gymnázium. V té době také chodil do hudební školy, kde se učil zpívat a hrát na housle. V pozdější době se věnoval především opernímu zpěvu.

Po skončení války pokračoval Vladimír Hampl ve studiích na Textilní škole v Ústí nad Orlicí. Ve druhém ročníku se začal projevovat jeho novinářský talent. Začal psát příspěvky do novin, které mu stále častěji otiskovali. Jeho první články pojednávaly o dění v České Třebové, o historii a o významných občanech města.

Po skončení školy nastoupil do místní textilky n. p. Perla 02, kde pracoval jako tkadlec. Byl členem Československé vědeckotechnické společnosti, kde byl členem předsednictva krajské rady v Hradci Králové, dále byl členem krajské komise vynálezců a zlepšovatelů a jedno funkční období členem ústřední zlepšovatelské komise v Praze. Jako znalec problematiky vynálezů a zlepšovacích návrhů také zastupoval firmy a občany u soudních sporů. Po vojně také pokračoval v novinářské činnosti a stal se redaktorem závodního časopisu Výzva a Informace. Psal články do textilních časopisů Textil, oděv, kůže (TOK), B - expres a dalších, kam psal o vynálezeckém a zlepšovatelském hnutí a o výborných pracovnících a kolektivech zaměstnanců v podniku. Psal také do veřejného tisku jako třeba Svobodné slovo, Pochodeň, Orlické noviny, časopis Květy atd.

V roce 1951 podal Vladimír Hampl přihlášku do Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého v Praze, kam byl po náročných pěveckých zkouškách bez výhrad přijat.

Další jeho zálibou, které doslova propadl byl jazyk esperanto. V roce 1960 byl v České Třebové obnoven esperantský kroužek Amikeco, který během války zanikl. On patřil mezi ty kteří ho opět oživili. Nejprve probíhaly po několik let kursy esperanta, po kterých následovala čilá dopisovatelská činnost se zahraničím.

V roce 1969 patřil mezi iniciátory myšlenky vydávat v České Třebové Kulturní zpravodaj. Ten také v únoru roku 1970 začal vycházet a vedoucím redaktorem se stal právě Vladimír Hampl. V této funkci ve svém volném čase pracoval šest let, až do doby komunistické normalizace, kdy z politických důvodů nemohl tuto funkci nadále vykonávat.

V roce 1981 se dověděli v n. p. SIGMA v České Třebové, že v PRIMONĚ nemají zájem o vysoce kvalifikovaného odborníka na vynálezy a zlepšovací návrhy, tak přišli dojednat jeho převedení do SIGMY, kde bez nejmenších problémů pochodili.

Vladimír Hampl zemřel 2. září 2015 ve věku 86 let. Přestože netrpěl žádnou vážnou nemocí, tak vlivem stáří se jeho celkový stav poslední dva roky pomalu zhoršoval.

Auterem plného  textu  je Vladimír Hampl ml. viz. odkaz

Ověření www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 12.07.2011
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová
Odkazy Národní knihovna - katalog
Městská knihovna Česká Třebová - katalog