Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Vladimír Hampl

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
10. 01. 1929
Místo narození
Litomyšl (okres Svitavy)
Datum úmrtí
02. 09. 2015
Místo úmrtí
Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Vladimír Hamplse narodil 10. ledna 1929 v Litomyšli. Jeho otec František Hampl pracoval na dráze jako strojvedoucí. Byl ruský legionář. Ve válce strávil sedm let. Po návratu z Ruska se seznámil s Terezií Opletalovou z Olomoucka a zakrátko se jim měla narodit dcera, která ale při nešťastném porodu zemřela. O několik let později se jim narodil jediný potomek Vladimír. Žili v Litomyšlské ulici čp. 412 naproti restauraci Beseda. . Později se s rodiči přestěhoval do klidné čtvrti v Javorce

Do školy chodil Vladimír Hampl na červenou školu a na gymnázium. V té době také chodil do hudební školy, kde se učil zpívat a hrát na housle. V pozdější době se věnoval především opernímu zpěvu.

Po skončení války pokračoval Vladimír Hampl ve studiích na Textilní škole v Ústí nad Orlicí. Ve druhém ročníku se začal projevovat jeho novinářský talent. Začal psát příspěvky do novin, které mu stále častěji otiskovali. Jeho první články pojednávaly o dění v České Třebové, o historii a o významných občanech města.

Po skončení školy nastoupil do místní textilky n. p. Perla 02, kde pracoval jako tkadlec. Byl členem Československé vědeckotechnické společnosti, kde byl členem předsednictva krajské rady v Hradci Králové, dále byl členem krajské komise vynálezců a zlepšovatelů a jedno funkční období členem ústřední zlepšovatelské komise v Praze. Jako znalec problematiky vynálezů a zlepšovacích návrhů také zastupoval firmy a občany u soudních sporů. Po vojně také pokračoval v novinářské činnosti a stal se redaktorem závodního časopisu Výzva a Informace. Psal články do textilních časopisů Textil, oděv, kůže (TOK), B - expres a dalších, kam psal o vynálezeckém a zlepšovatelském hnutí a o výborných pracovnících a kolektivech zaměstnanců v podniku. Psal také do veřejného tisku jako třeba Svobodné slovo, Pochodeň, Orlické noviny, časopis Květy atd.

V roce 1951 podal Vladimír Hampl přihlášku do Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého v Praze, kam byl po náročných pěveckých zkouškách bez výhrad přijat.

Další jeho zálibou, které doslova propadl byl jazyk esperanto. V roce 1960 byl v České Třebové obnoven esperantský kroužek Amikeco, který během války zanikl. On patřil mezi ty kteří ho opět oživili. Nejprve probíhaly po několik let kursy esperanta, po kterých následovala čilá dopisovatelská činnost se zahraničím.

V roce 1969 patřil mezi iniciátory myšlenky vydávat v České Třebové Kulturní zpravodaj. Ten také v únoru roku 1970 začal vycházet a vedoucím redaktorem se stal právě Vladimír Hampl. V této funkci ve svém volném čase pracoval šest let, až do doby komunistické normalizace, kdy z politických důvodů nemohl tuto funkci nadále vykonávat.

V roce 1981 se dověděli v n. p. SIGMA v České Třebové, že v PRIMONĚ nemají zájem o vysoce kvalifikovaného odborníka na vynálezy a zlepšovací návrhy, tak přišli dojednat jeho převedení do SIGMY, kde bez nejmenších problémů pochodili.

Vladimír Hampl zemřel 2. září 2015 ve věku 86 let. Přestože netrpěl žádnou vážnou nemocí, tak vlivem stáří se jeho celkový stav poslední dva roky pomalu zhoršoval.

Auterem plného  textu  je Vladimír Hampl ml. viz. odkaz

Ověření
www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 12.07.2011
Dodavatel dat
Městská knihovna Česká Třebová

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2611 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.