Petr Jelito

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Zobrazit všechny fotografie (2)
Datum narození 1320
Datum úmrtí 12. 02. 1387
Místo narození Dolní Třešňovec (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Olomouc (okres Olomouc)
Profese a obory působení církevní hodnostáři, biskupové, arcibiskupové, politici, diplomaté

Životopis

Narodil se roku 1320 v Dolním Třešňovci u Lanškrouna. Pocházel z brněnské měšťanské rodiny. Střední vzdělání absolvoval v Uhrách a brzy poté nastoupil do diplomatických služeb uherského krále Ludvíka a jeho bratra Štěpána. Další vzdělání získal v Bologni, Perugii a Římě. V letech 1356-68 působil v Churu jako biskup a diplomat nejprve ve službách Habsburků, poté na císařském dvoře Karla IV. V letech 1368-71 biskupem v Litomyšli. Roku 1371 založil v Lanškrouně před hradbami města na místě nynějšího kostela sv. Máří Magdalény klášter augustiniánů kanovníků a podporoval ho po zbytek života. V témže roce vystřídal Alberta ze Šternberka v jeho arcibiskupském úřadu v Magdeburku. Za svého působení nechal nově vystavět kapli Panny Marie a sv. Gangolfa v arcibiskupském paláci a zřídil při ní kolegiátní kapitulu. Ve funkci setrval až do roku 1381. V roce 1381 byl papežem Urbanem VI. přeložen na biskupský stolec do Olomouce. Se dvorem krále Václava IV. se pak již nestýkal. Byl hluboce ovlivněn prostředím dvora Karla IV. Miloval hudbu, mistrně ovládal hru na varhany (jedny daroval své katedrále v Churu) a je autorem mnoha mariánských písní. S pomocí a se souhlasem krále Václava IV. koupil pro sebe a své nástupce tvrz Dřevčice a ves Popovice. Olomoucké katedrále daroval věžovitou monstranci a nechal zřídit nový oltář k poctě sv. Brikcia. Zemřel 12. 2. 1387 a byl pochován v hrobce jím založeného kláštera. Později byly jeho ostatky přeneseny ke kostelu sv. Václava. V roce 1936 byla na venkovní zdi kostela sv. Marie Magdalény odhalena náhrobní deska a v Zámeckém parku umístěn pomník (odstraněn v 50. letech).

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoChur (Švýcarsko)

-- nezařazeno --

-- nezařazeno --
MístoLitomyšl (okres Svitavy)

-- nezařazeno --

-- nezařazeno --
MístoMagdeburg (Německo)

-- nezařazeno --

-- nezařazeno --
MístoOlomouc (okres Olomouc)
Ověření www (Lanškroun.eu), cit. 24. 6. 2013
www (Římskokatolická farnost Lanškroun), cit. 25. 6. 2013
Pakostová, Tereza Bc.: Heraldické prameny pro církevní dějiny v Litomyšli. Magisterská diplomová práce. Brno 2012
Elbel, Petr: Petr Jelito, dvořan a diplomat Karla IV. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, C 48, 2001., cit. 26. 6. 2013
www (Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 25. 6. 2013
Římskokatolická farnost Lanškroun - Osobnosti
Heraldické prameny pro církevní dějiny v Litomyšli
Petr Jelito, dvořan a diplomat Karla IV.
Profil na Wikipedii
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí