Jan Ptáčník

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 17. 09. 1909
Datum úmrtí 08. 10. 1987
Místo narození Starý Smrdov (okres Pelhřimov)
Profese a obory působení odbojáři, protinacističtí odbojáři

Životopis

Narodil se 17. 9. 1909 ve Smrdově na Českomoravské vysočině. Syn krejčího a malozemědělce. Člen Sokola. Obchodník a později továrník a majitel likérky KORD v Hradci Králové - Kuklenách, založené ve 30. letech 20. století. Po absolvování vojenské služby zaměstnancem továrny v Praze, propracoval se až na vedoucí místo. Ve 2. světové válce významně zapojen do protifašistického odboje. V roce 1940 navázal kontakt s gen. Eliášem. Zorganizoval a vedl partyzánský odboj v severovýchodních Čechách, odbojová skupina Václavík (krycí jméno). Po válce krátce prezidentem Hospodářské komory. Poté jako nepřítel socialismu odstraněn z veřejného života, zbaven majetku, volebního práva, svobody i nadějí. Zemřel 8. 10. 1987.
Ověření Trojan, E.: Tak přísahali..., Oftis, Ústí nad Orlicí, 2001
www (Náš směr), cit. 16. 9. 2013
www (Ptáčník.info), cit. 16. 9. 2013
www (CS Magazín), cit. 16. 9. 2013
Jan Ptáčník
CS Magazín
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí