Informace pro zájemce o uveřejnění dat v systému

Napsal Michal Denár. Zařazeno v Informace

VYTVÁŘÍTE nebo spravujete databázi osobností?

Nabízíme možnost paměťovým institucím, spolkům, organizacím i jednotlivcům možnost vystavit informace o regionálních osobnostech na portálu OsobnostiRegionu.

Jaké instituce mohou na projektu spolupracovat?
Spolupráci chceme podporovat a rozvíjet, ne omezovat. Proto vítáme každého zájemce o aktivní účast na projektu.

  • knihovny: tvorba a udržování databáze osob,
  • muzea: doplnění a ověření stávajících záznamů, nominace dalších osob, zpřístupnění digitálních sbírek týkajících se osob, míst a korporací
  • archivy: zpřístupnění archivních dokumentů a materiálů, které doplní existující záznamy
  • střední a vysoké školy: informace o osobnostech získané a zpracované v rámci školních projektů a studentských prací
  • spolky, sdružení, jednotlivci
  • jednotlivci se zpracovaným rodokmenem, ideálně v elektronické podobě (formát Gedcom)

Co získá vaše instituce?
Moderně koncipovanou platformu, která umožňuje v graficky atraktivním prostředí vytvářet, vystavovat a upravovat autoritní záznamy osob. Navíc je možné obohacovat záznamy o doplňkové informace, které rozšiřují původní informace a spojují jednotilé záznamy mezi sebou. Tvorba a správa záznamů je intuitivní a zvládne ji po krátkém zaškolení každý. Není nutné ovládat složitá pravidla pro tvorbu autoritních záznamů, můžete tedy využít i spolupracovníky z řad dobrovolníků, studentů nebo filantropů. Vaše instituce získá vlastní vstupní stránku a unikátní vstupní URL. Vaši uživatelé tedy primárně vstupují k záznamům, které se týkají jejich regionu. Ve vyhledávání je pak možné hledání rozšířit na celou databázi.

Co získají uživatelé?
Přehlednou databázi osobností s intuitivním způsobem ovládání a vyhledávání. Možnost zjistit více informací o svých předcích, příbuzných a osob (nejen) z jejich regionu. Koncepce systému podporuje aktivní účast uživatelů při zkvalitnění obsahu nebo při jeho rozšiřování.

Kolik to bude stát?
Vývoj a provoz portálu financujeme z vlastních zdrojů a grantu VISK. Importy za použití již vytvořených importních filtrů jsou zdarma. V případě importu ze zdroje, který vyžaduje úpravu stávajícího importního filtru nebo vytvoření nového, je nutné předem dohodnout podmínky a zhodnotit nejlepší formát dat pro import. 

Technické požadavky na data
V současné době je technicky řešitelné importovat data ve formátech:

  • online katalog Clavius s modulem Regionální osobnosti
  • tabulka (XLS, CSV)
  • je možné importovat i z dalších elektronických zdrojů jako jsou databáze MySQL, záznamy v XML atp., informujte se o možnostech