Jaroslava <br />Maxová

Jaroslava
Maxová

Je to česká operní pěvkyně - mezosopranistka a pěvecká pedagožka. Je známá také pod jmény Jaroslava Horská a Jaroslava Horská-Maxová.

 

Soukromě studovala zpěv u barytonisty Hynka Maxy, který se učil u italského pěvce Fernanda Carpiho. V roce 1980 absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého, obor český jazyk a hudební výchova. V letech 1980 - 1984 studovala na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Už během studií vystupovala ve Slovenském národním divadle, po absolutoriu tam získala trvalé angažmá a byla obsazována do hlavních rolí především světového repertoáru. 

 

V roce 1988 zpívala pro papeže Jana Pavla II. v jeho letním sídle sídle Castel Gandolfo nedaleko Říma. V roce 1994 hostovala na festivalu v rakouském Bregenzu. Dále vystupovala v Itálii, Německu, Nizozemsku, Španělsku, Francii, Švýcarsku, Maďarsku, Rusku, Turecku a Izraeli. Spolupracovala také s řadou dirigentů (M. Atzmon, J. Bělohlávek, O. Dohnányi, J. Fiore, P. Charvát, A. Jóo, Z. Košler, J. Kout, O. Kudrna, F. Luisi, C. Mackerras, F. Nagy,  A. Parott, L. Pešek, A. Rahbari, A. Sacchetti,  H. Soudant,  A. Stöhr, H. Wildner, atd.)

 

V roce 1994 se stala sólistkou Národního divadla. Vystupovala například jako Olga v Oněginovi, Cherubíno ve Figarově svatbě, Lola v Sedláku kavalírovi, Radmila v Libuši, Maddalena v Rigolettovi, Octavian v Růžovém kavalírovi, slečna Donnithornová ve skladbě Vrtoch slečny Donnithornové, Filoména v aktovce Bohuslava Martinů Dvakrát Alexandr, Médium v Daviesově monodramatu, Háta v Prodané nevěstě a několik rolí v Klusákově aktovce Zpráva pro akademii,

 

5 let vyučovala sólový zpěv na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Spolupracuje s rozhlasem, televizí, gramofonovými firmami. Dodnes vyučuje zpěv a věnuje se také hlasovým konzultacím s cílem správně posadit hlas řečníkům.

 

Jejím manželem byl český operní pěvec Hynek Maxa (1922 - 2001), se kterým má jednoho syna, rabína Davida Maxu. 

Rochus <br />Schüch

Rochus
Schüch

Byl to mineralog, profesor matematiky a přírodních věd na gymnáziu v Opavě, poté učitel arcivévodkyně Marie Leopoldiny Habsbursko-Lotrinské a kurátor Císařského přírodovědného muzea.

 

V roce 1817 odcestoval s expedicí do Brazílie a stal se Leopoldiným dvorním knihovníkem v Riu de Janeiru. V císařském paláci vytvořil přírodovědnou sbírku, která se později stala základem Brazilského národního muzea. Později učil i Leopoldina syna Pedra II.

 

V botanickém oddělení Přírodovědného muzea ve Vídni se nachází jeho rozsáhlá sbírka brazilských rostlin. Po něm a princi Eugenovi je pojmenována rostlina z rodu myrtovitých - Eugenia schuechiana. Zemřel v Brazílii.

Ladislav <br />z Boskovic

Ladislav
z Boskovic

Syn Václava z Boskovic a Kunhuty z Kravař a ze Strážnice. Moravský šlechtic z rodů pánů z Boskovic. Byl to velice vzdělaný muž, kterého vzdělával jeho strýc biskup Tas z Boskovic. Studoval na univerzitě ve Vídni. Dále studoval umění a literaturu na univerzitách v Pavii, Bologni, Padově a Ferraře. Sám také začal psát knihy a básně.V roce 1480 se stal kanovníkem v Olomouci. Patřil k předním humanistům ve své době a byl nábožensky tolerantní.

Jeho bratr Jaroslav z Boskovic byl v roce 1485 zavražděn a Ladislav požádal o propuštění z kněžského stavu a začal spravovat rodinný majetek.

V roce 1490 koupil hrad a město Moravskou Třebovou i s okolními vesnicemi. Hrad poté renesančně přestavěl a stal se jeho hlavním sídlem. Začal tam soustřeďovat své sbírky a založil velkou knihovnu.

V roce 1496 se stal nejvyšším komorníkem krále Vladislava II. Jagelonského a začal rozmnožovat svůj majetek. Od matky Kunhuty získal tvrz a městečko Židlochovice. V roce 1506 koupil půlku Letovic a v roce 1507 hrad Cimburk i s Městečkem Trnávkou a okolními vesnicemi. Od krále získal hrad a městečko Úsov a Litovel. Koupil ruiny hradů Brníčko a Hoštejn i s vesnicemi. Hrad Zábřeh vyměnil za hrad Svojanov.

V roce 1493 se oženil s Magdalenou Berkovou z Dubé a měli spolu dvě děti, Kryštofa z Boskovic a Elišku z Boskovic.

Zemřel na zámku v Letovicích a byl pohřben v rodové hrobce v minoritském klášteře v Brně.

Další varianty jména: Ladislav Černohorský z Boskovic, Ladislav Velen z Boskovic.

Knihovnu začal budovat již během svých studií v Itálii a po celý život ji doplňoval. Původní rozsah knihovny je odhadován asi na 200 svazků. V dnešní době je přesně identifikováno a známo asi 90 z nich. Téměř polovinu knihovny tvořily knihy antických autorů. Oborově je v knihovně Ladislava z Boskovic zastoupena nejvíce latinská filologie, básnictví a rétorika. Sbírky Ladislava z Boskovic byly proslulé již za jeho života a obdivoval je např. Vladislav Jagellonský nebo Rudolf Agricola.

Opravdoví lidé, skutečné příběhy

Seznamte se s osobnostmi z regionů ČR. Možná je zatím neznáte, ale jejich životy a osudy jsou kusem naší historie, která by neměla být zapomenuta.

Připojte se!

Máte vlastní databázi osobností? I vaše data můžete vystavit u nás! Podrobnosti zde.

Databáze nyní pokrývá tato místa a regiony:

 • <Kolín>
 • Plzeň>
 • <Dečín>
 • <Náchoda>
 • Svitavy
 • Česká Třebová
 • Ústí nad Orlicí
 • Vysoké Mýto
 • Hlinsko
 • Chrudim
 • Havlíčkův Brod
 • České Budějovice
 • Zlín
 • Hradec Krílové
 • Písek
 • Ostrava

Kalendárium pro tento měsíc

Tento měsíc mají výročí i tyto osobnosti
Franz <br />Habicher

Franz
Habicher

19.3. 1844 - 5.1. 1913

Rakouský stavitel a politik německé národnosti, poslanec Říšské rady.

 

V Moravské Třebové v roce 1906 projektoval budovu dívčí školy roku a v letech 1904 - 1906 i budovu muzea v neorenesančním slohu. Jeho firma v Moravské Třebové postavila i další průmyslové objekty nebo třeba dělnické domky. Po jeho smrti roku 1913 firmu převzal syn Franz Habicher mladší. K rodinné stavební firmě patřila i cihelna a pila.

 

Byl i poslancem Říšské rady (celostátního parlamentu Předlitavska). Po volbách roku 1891 byl členem klubu Sjednocené německé levice.

 

Zemřel po krátké nemoci.

Rudolf <br />Pfersmann von Eichthal

Rudolf
Pfersmann von Eichthal

18.3. 1877 -  14.8. 1974

Byl to rakouský důstojník, hudebník a spisovatel. Narodil se v domě č. p. 114 na náměstí v rodině plukovníka rakouské armády.

 

Navštěvoval vojenskou školu v Eisenstadtu u Vídně (na jeho počest nese jedna z ulic jeho jméno) a Tereziánskou vojenskou akademii ve Wiener Neustadt. Školu absolvoval v roce 1898 jako poručník, nastoupil k 25. pěšímu pluku, potom byl ve Vídni přidělen do generálního štábu. Během první světové války byl jmenován náčelníkem štábu divize. Bojoval na frontách v Jižním Tyrolsku, v Itálii, Rusku a na Balkáně.

 

Většinu života prožil ve Vídni. Po válce se věnoval hlavně umění. V roce 1920 se stal trumpetistou ve vídeňském Burgtheatru a ve Státní opeře, od roku 1928 se věnoval spisovatelské profesi a vyšel mu historický román Der Kreuzberg (Křížový vrch), který se věnuje jedné z moravskotřebovských pověstí.

 

Rodného moravskotřebovského regionu zasadil také například román Die Burg Durana (Hrad Durana) nebo povídky Lang, lang ist's her… (Dávno, dávno je tomu…). Vztah von Eichtala k Moravské Třebové byl silný, ve svém bytě měl dokonce v jedné místnosti (Trübauerzimmer) památky, které mu rodiště a dětství připomínaly.

 

Mezi jeho další romány patří např. Die goldene Spange, Das Ehrenwort, Der göttliche Funke, Mitzike, Die Patin, Der Marschallstab apod. Ačkoliv získal za své literární dílo řadu ocenění a jeho knihy se velmi dobře prodávaly, žádná z jeho knih nebyla dosud přeložena do češtiny.

 

V roce 1923 se oženil s Terezií von Kreutzbruck zu Lilienfels.

 

Byl pohřben na centrálním hřbitově ve Vídni. Jeho pozůstalost se nachází v Rakouské národní knihovně.

Juda Tadeáš<br />Supper

Juda Tadeáš
Supper

29.3. 1712 - 1.5. 1771

Byl to český barokní malíř a freskař.

 

Narodil se do rodiny obuvníka a kostelníka Martina Suppera a jeho ženy Anny Elesabethy. Studoval teologii v Olomouci a kvůli velkému talentu později malbu u olomouckého malíře Karla Františka Josefa Haringera. Působil ve službách cisterciáckého řádu. V roce 1737 získal měšťanství v Moravské Třebové, kde tvořili i sochaři František Josef Seitl, Severin Tischler a Jiří František Pacák. V Moravské Třebové se taky oženil s dcerou malíře Christiana Davida. Později působil v městské radě. Malíř Jiří František Pacák se oženil se sestrou Supperovy manželky.

 

Jeho nejvýznamnějším dílem je malířská výzdoba refektáře (společné jídelny mnichů) Sedleckého kláštera z let 1752-1757.

 

Mezi jeho další díla patří malířská výzdoba kostela svatého Františka Xaverského v Uherském Hradišti, oltářní obrazy svatého Jana Křtitele a svaté Anny samotřetív kostele sv. Jana Křtitele v Křenov, nástropní malba v kostele svatého Jana Křtitele v Tatenici, oltářní obrazy Umučení sv. Bartoloměje a Korunovace Panny Marie v kostele sv. Bartoloměje v Zábřehu, malby v presbytáři v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Moravské Třebové.

 

Kostely dále vyzdobil ve Starém Městě u Moravské Třebové, v Rychnově, Chornicích, Městečku Trnávce, v Gruně, Březové, Březině, Biskupicích atd. 

 

Po jeho smrti pokračoval v jeho práci jeho syn Franz Supper a dokončil některá otcova díla.