PhDr. Josef Bartoš

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 04. 03. 1887
Datum úmrtí 27. 10. 1952
Místo narození Vysoké Mýto (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Praha (okres Praha)
Profese a obory působení hudební vědci, hudební kritici, historici, hudební historici, odborní publicisté

Životopis

Narodil se 4. 3. 1887 ve Vysokém Mýtě. V dětství se s rodiči často stěhovali, po otcově smrti bydleli u babičky v Trutnově. Studoval v Mladé Boleslavi a na Filozofické fakultě UK v Praze. Žák prof. O. Hostinského a Z. Nejedlého. V letech 1909-10 studoval na pařížské Sorbonně. Poté profesorem češtiny a francouzštiny na gymnáziích v Praze, Rakovníku a od roku 1919 trvale opět v Praze. Hudbě se věnoval od dětství, v Mladé Boleslavi žákem J. C. Sychry, v Praze studoval na varhanické škole (1905-09). Jako hudební kritik a teoretik se poprvé prosadil roku 1911 textem o Ostrčilově Poupěti v Pokrokové revue. V roce 1921 založil Český časopis estetický (vycházel pouze rok), v roce 1927 se podílel na založení revue Filosofie. Dlouhá léta působil v redakci časopisu Smetana a ve Společnosti Bedřicha Smetany, kde spolupracoval se Z. Nejedlým. Usiloval o výklad estetických jevů v kulturní souvislosti a dobové podmíněnosti. Řada monografií a kritických studií věnována našim předním hudebním skladatelům. Vedle B. Smetany napsal první důkladnější monografii o A. Dvořákovi, o symfonických básních Z. Fibicha, o J. B. Foerstrovi aj. Knihy: Jak naslouchati hudbě, Umění. Úvod do estetiky, Ilusionismus. Skeptická nálada přítomnosti aj. Životní dílo - Dějiny zpěváckých spolků českých zůstalo v rukopise. Zajímal se o kulturní život českého venkova, pořádal výstavy. Zemřel 27. 10. 1952 v Praze.

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoPraha (okres Praha)

-- nezařazeno --
MístoRakovník (okres Rakovník)
Ověření PALA, F. : Josef Bartoš. Věstník muzejního spolku Rakovníka 1947.
Průvodce po archívu Zdeňka Nejedlého. Praha 1976, s. 110.
_. Čs. hudební slovník osob a isntitucí. Sv. 1. Praha, Stát. hudeb. nakl. 1983, s. 57.
Vysokomýtský kulturní zpravodaj 1987. Zd. Vítková
Andrle, Augustin: Osobnosti Vysokého Mýta 1310 - 2001
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí