Nominovat osobu k zařazení do databáze

Víte o nějaké zajimavé regionální osobnosti, kterou nemáme uvedenu v naší databázi? Výborně, řekněte nám o ní!
Aktuálně máme zájem o nežijící osoby, kteří se svým živote či dílem váží k regionům:

  • Ústí nad Orlicí a okolí
  • Česká Třebová a okolí
  • Svitavy a okolí
  • Chotěboř a okolí
  • Ostravsko

Vámi uvedené kontatkní údaje uchovávámě pro případ nutnosti další komunikacie s vámi. A to do doby vyřízení požadavku, nejdéle však 60 dnů.