Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Jindřiška Vaníčková (Jméno získané sňatkem)

Známa také jako:
Jindřiška Vostárková (Jméno za svobodna nebo rodné)
Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
02. 06. 1934
Místo narození
Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Datum úmrtí
12. 09. 2020
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Přestože se narodila v České Třebové, nejranější dětství prožila s rodiči a mladší sestrou v Devínském jazeru u Bratislavy na Slovensku. Otec Jindřich Vostárek v té době působil v Lokomotivním depu v Bratislavě jako strojvedoucí ČSD. V době nástupu fašismu (1939) se rodina Vostárkova  vrátila do České Třebové a  nastěhovala se do  podkrovního bytu  v Domě práce. Rodiče Vostárkovi zde žili až do své smrti.

Po absolvování gymnázia (1953) nastoupila do zaměstnání k ČSD. Pracovala u vozové služby Železniční stanice v České Třebové do roku 1958. V červnu 1955 se provdala za Eduarda Vaníčka, učitele a pozdějšího ředitele místní hudební školy. O tři roky později (1958) se jim narodil syn Eduard, dnes vynikající hudebník (člen orchestru Virtuosi di Praga) v Praze.

Hudbě se věnovala od dětství (soukromá žačka Z. Bezdíčkové a M.Pachové). S učitelkou Pachovou přešla do nově založené Městské hudební školy, kde absolvovala osm ročníků klavírní hry (1945 až 1953). Po té spolupracovala s M. Pachovou opět soukromě. V roce 1960 nastoupila na žádost ředitele Šimečka na základní hudební školu v České Třebové jako externí učitelka klavíru. Současně začala také pracovat v Osvětové besedě (lektorka klavírní hry hudebních kurzů). Po odchodu učitelky Mojžíšové (1963) se stala  interní učitelkou na plný úvazek. Působila zde až do roku 1994. Během pedagogické činnosti vystudovala brněnskou konzervatoř (prof. J. Doležal). V letech 1986 až 1992 byla ředitelkou českotřebovské LŠU.

Dlouhá léta byla členkou, později předsedkyní pěveckého sboru Českotřebovských učitelek (dirigent Antonín Šimeček), nepravidelně spolupracovala i s pěveckým sborem Bendl.  Ale ani v posledních letech  nesložila ruce v klín, pedagogicky působila např. na ZUŠ v Ústí nad Orlicí,  také vedla hudební kurzy ve spolupráci s místním DDM.  


Během svého aktivního pedagogického působení vychovala v České Třebové mnoho velmi dobrých a vynikajících žáků. Mnoho z nich dnes působí jako profesionální hudebníci na ZUŠ, základních školách, konzervatořích a vysokých pedagogických školách. Ve své klavírní třídě  vychovala např i své pozdější kolegyně na zdejší  Zušce  Milušku Mimrovou a Blanku Poukarovou,  Mgr. D. Zoubkovou – Bažantovou a mnoho dalších. Celý život věnuje hudbě. Jako učitelce a později ředitelce LŠU – ZUŠ se dařilo vychovat dobré žáky amatéry a také profesionály, hudebníci na ZUŠ, ZŠ, konzervatořích a vysokých pedagogických školách. Mezi její žáky patřili: klavíristka Mgr. G. Vrbová, učitelka českotřebovské ZUŠ, M. Hainzová-Mimrová, B. Drtilová, Ing. R. Budil, violista Mgr. M. Řehák, E. Vaníček,...

Ověření
www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 11.07.2011
Dodavatel dat
Městská knihovna Česká Třebová
Související osoby

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2662 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.