Jindřiška Vaníčková (Jméno získané sňatkem)

Známa také jako: Jindřiška Vostárková (Jméno za svobodna nebo rodné)
Nahlásit chybu
Vím víc informací
Zobrazit všechny fotografie (4)
Související osoby
1926 - 2012
Manžel
Datum narození 02. 06. 1934
Datum úmrtí 12. 09. 2020
Místo narození Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení ředitelé škol, ředitelé, učitelé, pedagogové, hudební pedagogové, hudebníci

Životopis

Přestože se narodila v České Třebové, nejranější dětství prožila s rodiči a mladší sestrou v Devínském jazeru u Bratislavy na Slovensku. Otec Jindřich Vostárek v té době působil v Lokomotivním depu v Bratislavě jako strojvedoucí ČSD. V době nástupu fašismu (1939) se rodina Vostárkova  vrátila do České Třebové a  nastěhovala se do  podkrovního bytu  v Domě práce. Rodiče Vostárkovi zde žili až do své smrti.

Po absolvování gymnázia (1953) nastoupila do zaměstnání k ČSD. Pracovala u vozové služby Železniční stanice v České Třebové do roku 1958. V červnu 1955 se provdala za Eduarda Vaníčka, učitele a pozdějšího ředitele místní hudební školy. O tři roky později (1958) se jim narodil syn Eduard, dnes vynikající hudebník (člen orchestru Virtuosi di Praga) v Praze.

Hudbě se věnovala od dětství (soukromá žačka Z. Bezdíčkové a M.Pachové). S učitelkou Pachovou přešla do nově založené Městské hudební školy, kde absolvovala osm ročníků klavírní hry (1945 až 1953). Po té spolupracovala s M. Pachovou opět soukromě. V roce 1960 nastoupila na žádost ředitele Šimečka na základní hudební školu v České Třebové jako externí učitelka klavíru. Současně začala také pracovat v Osvětové besedě (lektorka klavírní hry hudebních kurzů). Po odchodu učitelky Mojžíšové (1963) se stala  interní učitelkou na plný úvazek. Působila zde až do roku 1994. Během pedagogické činnosti vystudovala brněnskou konzervatoř (prof. J. Doležal). V letech 1986 až 1992 byla ředitelkou českotřebovské LŠU.

Dlouhá léta byla členkou, později předsedkyní pěveckého sboru Českotřebovských učitelek (dirigent Antonín Šimeček), nepravidelně spolupracovala i s pěveckým sborem Bendl.  Ale ani v posledních letech  nesložila ruce v klín, pedagogicky působila např. na ZUŠ v Ústí nad Orlicí,  také vedla hudební kurzy ve spolupráci s místním DDM.  


Během svého aktivního pedagogického působení vychovala v České Třebové mnoho velmi dobrých a vynikajících žáků. Mnoho z nich dnes působí jako profesionální hudebníci na ZUŠ, základních školách, konzervatořích a vysokých pedagogických školách. Ve své klavírní třídě  vychovala např i své pozdější kolegyně na zdejší  Zušce  Milušku Mimrovou a Blanku Poukarovou,  Mgr. D. Zoubkovou – Bažantovou a mnoho dalších. Celý život věnuje hudbě. Jako učitelce a později ředitelce LŠU – ZUŠ se dařilo vychovat dobré žáky amatéry a také profesionály, hudebníci na ZUŠ, ZŠ, konzervatořích a vysokých pedagogických školách. Mezi její žáky patřili: klavíristka Mgr. G. Vrbová, učitelka českotřebovské ZUŠ, M. Hainzová-Mimrová, B. Drtilová, Ing. R. Budil, violista Mgr. M. Řehák, E. Vaníček,...

Ověření www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 11.07.2011
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová