Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

RNDr. Jan Václav Kašpar DrSc.

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
15. 04. 1908
Místo narození
Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Datum úmrtí
21. 09. 1984
Místo úmrtí
Praha (okres Praha)
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Narodil se 15. 4. 1908 v Ústí nad Orlicí. V letech 1926-30 studoval na přírodovědecké fakultě UK v Praze. Od r. 1931 RNDr. Vědecký pracovník mineralogického odd. Národního Muzea (1936-37) v Praze. Poté asistentem (do r. 1939), docentem a děkanem chemické fakulty (do r. 1952) ČVUT v Praze. Roku 1952 jmenován profesorem. V letech 1952-53 rektorem a pedagog. pracovníkem (do r. 1973) VŠCHT v Praze. Expert Spolku pro chemickou a hutní výrobu (1939-43). Zakladatel a ředitel Ústavu pro výzkum drahokamů v Turnově (1943-50). V letech 1956-64 ředitel Ústavu geochemie a nerostných surovin ČSAV. Od r. 1960 člen korespondent ČSAV, obor mineralogie a geochemie. Od r. 1972 DrSc. V letech 1972-78 ředitel Ústavu experimentální mineralogie a geochemie ČSAV. Autor řady vědeckých prací, vysokoškolských skript, patentů. Jeho vědecká práce zaměřena i do oboru krystalochemie a úpravnictví. Zasloužil se o vybudování a rozvoj důležitých oborů průmyslové výroby, např. monokrystalů. V r. 1945 zavedl v Turnově výrobu ložiskových kamenů. Podílel se na založení první továrny na výrobu korundu v Ústí nad Labem. Nositel pamětní medaile k 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou a medaile prof. Emila Votočka. Z díla: Syntetické korundy, Nerosty radioaktivních prvků (1959), Nerostné suroviny (1954), Monokrystaly (l957). Zemřel 21. 9. 1984 v Praze.

-- nezařazeno --
MístoTurnov (okres Semily)

-- nezařazeno --
MístoPraha (okres Praha)
Ověření
OSND, III, 1, s. 426.
Nauč. geolog. slovník, 2, 1961, s. 723.
Chemický průmysl, 18, 1968, č. 4, příl. , s. 1-2. - 1 obr.
Chemické listy, 62, 1968, č. 4, s. 492-493.
[60 let]. Čas. pro meniralogy a geology, 13, 1968, č. 2, s. 249-250.
Vesmír, 57, 1978, č. 4, s. 22. - 1 obr.
Čas. pro mineralogii a geologii, 23, 1978, č. 2, s. 218-219.
Sborník VŠCHT, řada A, 4, 1967, s. 18-20. 1 obr.
Kuncova biografická kartotéka. PNP Praha.
Bař. : Ze říjnových výročí Novopacka. Achát, 5, 1994, č. 10, s. 11.
Ústecké kalendárium na září 1999 - www.usti.cz
Dodavatel dat
Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2683 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.