RNDr. Jan Václav Kašpar DrSc.

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 15. 04. 1908
Datum úmrtí 21. 09. 1984
Místo narození Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Praha (okres Praha)
Profese a obory působení vědci, mineralogové, geochemici, vysokoškolští učitelé, vysokoškolští pedagogové, pedagogové, odborní publicisté

Životopis

Narodil se 15. 4. 1908 v Ústí nad Orlicí. V letech 1926-30 studoval na přírodovědecké fakultě UK v Praze. Od r. 1931 RNDr. Vědecký pracovník mineralogického odd. Národního Muzea (1936-37) v Praze. Poté asistentem (do r. 1939), docentem a děkanem chemické fakulty (do r. 1952) ČVUT v Praze. Roku 1952 jmenován profesorem. V letech 1952-53 rektorem a pedagog. pracovníkem (do r. 1973) VŠCHT v Praze. Expert Spolku pro chemickou a hutní výrobu (1939-43). Zakladatel a ředitel Ústavu pro výzkum drahokamů v Turnově (1943-50). V letech 1956-64 ředitel Ústavu geochemie a nerostných surovin ČSAV. Od r. 1960 člen korespondent ČSAV, obor mineralogie a geochemie. Od r. 1972 DrSc. V letech 1972-78 ředitel Ústavu experimentální mineralogie a geochemie ČSAV. Autor řady vědeckých prací, vysokoškolských skript, patentů. Jeho vědecká práce zaměřena i do oboru krystalochemie a úpravnictví. Zasloužil se o vybudování a rozvoj důležitých oborů průmyslové výroby, např. monokrystalů. V r. 1945 zavedl v Turnově výrobu ložiskových kamenů. Podílel se na založení první továrny na výrobu korundu v Ústí nad Labem. Nositel pamětní medaile k 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou a medaile prof. Emila Votočka. Z díla: Syntetické korundy, Nerosty radioaktivních prvků (1959), Nerostné suroviny (1954), Monokrystaly (l957). Zemřel 21. 9. 1984 v Praze.

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoTurnov (okres Semily)

-- nezařazeno --
MístoPraha (okres Praha)
Ověření OSND, III, 1, s. 426.
Nauč. geolog. slovník, 2, 1961, s. 723.
Chemický průmysl, 18, 1968, č. 4, příl. , s. 1-2. - 1 obr.
Chemické listy, 62, 1968, č. 4, s. 492-493.
[60 let]. Čas. pro meniralogy a geology, 13, 1968, č. 2, s. 249-250.
Vesmír, 57, 1978, č. 4, s. 22. - 1 obr.
Čas. pro mineralogii a geologii, 23, 1978, č. 2, s. 218-219.
Sborník VŠCHT, řada A, 4, 1967, s. 18-20. 1 obr.
Kuncova biografická kartotéka. PNP Praha.
Bař. : Ze říjnových výročí Novopacka. Achát, 5, 1994, č. 10, s. 11.
Ústecké kalendárium na září 1999 - www.usti.cz
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí