prof. František Ryba

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 12. 08. 1905
Datum úmrtí 11. 05. 1973
Místo narození Heřmanice (Králíky, okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Nová Paka (okres Jičín)
Profese a obory působení odbojáři, političtí vězni, kněží, pedagogové, středoškolští učitelé, středoškolští pedagogové

Životopis

Středoškolský profesor. Primici sloužil 1933, vysvěcen v Hradci Králové 29.6. t.r. První kněžské místo jako 2.kaplan v Kyšperku (dnes Letohrad), od 1.8. 1933 do 31.8.1934. Od 1934 1.kaplan v Čáslavi. 1936 do Pardubic, kde působil do zatčení 21.1.1949. Od 1.8. do 30.11.1936  1.kaplanem Arciděkanského úřadu v Pardubicích. 1.12.1936 suplujícím profesorem náboženství na Státní reálce v Pardubicích. 9.6.1938 složil profesorské zkoušky a vyučoval náboženství jako zatímní státní profesor. Po skončení války oceněn kooptací do MNV v Pardubicích, kde zastával funkci referenta hudební školy.1942-48 biskupský notář. Rok v pankrácké věznici, za to, že si chtěl stěžovat na nezákonný proces, odebrán souhlas k výkonu kněžského povolání. Ze vzdělaného teologa se stal zemědělec, 1952 byl veden dokonce jako člen JZD Heřmanice. Absolvent teologické fakulty univerzity ve Vídni pracoval tedy doma jako soukromě hospodařící rolník.1968 věřil v návrat demokracie, stal se členem K 231.

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoPardubice (okres Pardubice)

-- nezařazeno --
MístoHeřmanice (Králíky, okres Ústí nad Orlicí)

-- nezařazeno --
MístoLetohrad (okres Ústí nad Orlicí)

-- nezařazeno --
MístoČáslav (okres Kutná Hora)
Ověření KOTYK, Jiří: Prof. František Ryba (1905-1973). Zprávy KPP, 1993, č. 11-12, s. 268-277. - fot.
Ryba, František: Curriculum vitae!. In: Zprávy KPP, 29, 1994, č. 11-12. - 1 fot.
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí