Josef Bartoloměj Kulhavý

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Žádost o odstranění záznamu
Věk 101 let
Místo narození Litomyšl (okres Svitavy)
Místo úmrtí Olomouc (okres Olomouc)

Životopis

Narodil se 6. 3. 1921 v Litomyšli. Do Vysokého Mýta se s rodiči přistěhoval v roce 1934. Vystudoval gymnázium ve Vysokém Mýtě a kněžský seminář v Hradci Králové. Odsud odveden na práci do Říše. Po válce pokračoval ve studiu teologie v dominikánském klášteře, vysvěcen v roce 1949. Po zrušení klášterů v roce 1950 pracoval tři a půl roku u "Technických Pomocných Praporů". Poté v Karose a Agře v Nových Hradech. Po pracovní době zadarmo opravoval kostely v Nových Hradech a Chotovicích. V roce 1968 jmenován administrátorem pro farnosti Knířov a Vraclav a kaplanem pro Vysoké Mýto. Pokračoval v opravách kostelů (mj. také v Chocni, Běstovicích, Zámrsku), ve farnostech působil až do konce března 1985. Od 1. 4. 1985 přeložen do Chocně. Později poslán do Ústí nad Labem - vypomáhal ve farnosti, přednášel na univerzitě. Otec Bartoloměj Josef Kulhavý  zesnul v pátek 30. prosince 2016  v klášteře bratří dominikánů v Olomouci.

Ověření Andrle, Augustin: Osobnosti Vysokého Mýta 1310 - 2001
www (Olomoucký arcidiecézní informátor), cit. 17. 10. 2013
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí