prof. PhDr. František Novotný

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 29. 08. 1881
Datum úmrtí 20. 09. 1964
Místo narození Hlína (okres Brno - venkov)
Místo úmrtí Brno (okres Brno)
Profese a obory působení jazykovědci, filologové, překladatelé, vysokoškolští učitelé, vysokoškolští pedagogové, pedagogové, vědci, odborní publicisté, středoškolští učitelé, středoškolští pedagogové, literární vědci

Životopis

Profesor Masarykovy univ., klasický filolog, překladatel z latiny. Člen III. tř. ČAVU: D: 2.7.1918, mř. 26.11.1924, ř. 29.11.1933. Král. čes. spol. nauk: dopisující 7.1.1925, přespolní 10.1.1940. 1899-1904 studoval klasickou filologii na FF UK v Praze (u J. Krále). 1904-14 středoškolský profesor v Praze a ve Vysokém Mýtě. Věnoval se gramatickým rozborům a eurytmii starověké prózy (Eurytmie řecké a latinské prózy, 1917, 2. vyd. 1921), starořecké astronomii, mluvnici (Historická mluvnice latinského jazyka, 1955). Podíl na sestavení Latinsko-českého slovníku (1910, 2. vyd. 1935), práce o č. humanistické literatuře. Čtyřdílná monografie O Platónovi: Život (1948), Dílo (1948), Filozofie (1949), Druhý život (1970).

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoBrno (okres Brno)

-- nezařazeno --
MístoPraha (okres Praha)

-- nezařazeno --
MístoVysoké Mýto (okres Ústí nad Orlicí)
Ověření Kr: Sedmdesátiny dr. F. Novotného. Lidová demokracie, 1951, 29.8., s. 2.
(ldv): Zemřel prof. Fr. Novotný. Lidová demokracie, 1964, 22.9., s. 3.
-. Naše doba 48, 1941, s. 587-593.
-. Listy filologické, 68, 1941, č. 2-4, s. 79-311.
-. Listy filologické, 104, 1981, s. 244-247.
[Nekrolog]. Zprávy Jednoty klasických filologů, 7, 1965, č. 1, s. 1-4.
-. In: OSND, IV, 1, s. 644-645.
-. Národní politika, 1941, 29.8., s. 5.
-. Literární listy, 1941, 31.8., s. 6.
Novotný František. In: Čs. biogr. slovník. Praha 1992, s. 500.
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí