Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Felix Mehl

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Související osoby
Datum narození
05. 03. 1889
Datum úmrtí
05. 07. 1962
Profese a obor působení
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Vyučil se sklenářem v Ústí nad Labem, kde se naučil německy. Po návratu domů se nepohodl s otcem, vzal si trumpetu a odešel pěšky do Vídně. Domů se vrátil až po roce. Nastoupil do ČSD nejdříve na překladiště, později jako průvodčí. Felix byl dobrý muzikant. Hrál na violu,housle a křídlovku. Založil v roce 1912 trubačský sbor Sokola. Hrál i v jiných kapelách a to v symfonickém orchestru Smetana, železniční dechovce a kapele Františka Preislera. V roce 1935 na pouti ve Skuhravě, kde hrál mu někdo rukou uhodil do trumpety vyrazil zuby. To znamenalo konec s muzikou. Felix Mehl se oženil s Marií Handlovou z Rybníka (22. 1. 1893 – 31. 12. 1918). Měli spolu syna Felixe III. a dceru Mařenku (30. 5. 1918 – 31. 10. 1918), která zemřela na španělskou chřipku. Také žena Marie zemřela zanedlouho na španělskou chřipku velice mladá, ve věku 24 let.

Ve svém výtvarném snažení vykročil cestou svých předchůdců, starých českotřebovských betlemářů (Antonín a Karel Fialovi, Václav Markl, otec a syn Jankelovi aj.). Jeho figury jsou dvourozměrné, malované na lepence, jak je vidíme v dosud zachovaných typických českotřebovských betlémech z 19. a počátku 20. století. Malovat začal již v roce 1925, ovšem jeho rané práce nedosahují dokonalosti pozdější tvorby. Časem však vyzrál v opravdového mistra svého oboru a zdejší rodák akademický malíř Jiří Josefík se vyžádal Mehlovu figuru jezdce na koni z roku 1950, aby svým studentům na Akademii ukázal, co dokáže namalovat neškolený lidový umělec.

Jeho vlastní rozsáhlý betlém, který býval stavěn v délce šesti metrů, vnikal teprve v letech 1940 - 1960. Obsahuje na osm set figur a staveb, mezi nimž nalezneme i českotřebovské motivy, např. rotundu sv. Kateřiny se zvonicí, chrám sv. Jakuba a další. Betlém je typický svým prudce svažitým terénem, na němž jsou figury rozmístěny.


Když před válkou přijížděli na bryčkách obyvatelé Rybníka, Skuhrova, a Semanína v období Vánoc do kostela, zastavovali se u Mehlů na náměstí podívat se na betlém. Felix Mehl vytvořil ještě dva menší betlémy pro své známé, avšak jeho malby jsou roztroušeny i v řadě dalších českotřebovských betlémů. Zájemci přicházeli i z okolních obcí Řetové, Ústí nad Orlicí, Dolní Dobrouče a Anenské Studánky.

Betlém po otci převzal posléze autorův syn nedávno zesnulý pan Vlastimil Mehl, který rodinnou památku s láskou opatroval, každoročně o Vánocích stavěl a ochotně příchozím zájemcům představil. Zajímavé byly jeho vzpomínky na otce a vyprávění o okolnostech jeho tvorby. Betlém zůstává i nadále v majetku rodiny.

Ověření
www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 14.7.2011
www (Felix Mehl), cit. 21.1.2013
Dodavatel dat
Městská knihovna Česká Třebová
Související osoby

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2654 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.