Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Marie Siglová (Jméno získané sňatkem)

Známa také jako:
Marie Lásková (Skutečné jméno)
Nahlásit chybu
Vím víc informací
Související osoby
Datum narození
20. 02. 1911
Místo narození
Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Datum úmrtí
20. 02. 2002
Místo úmrtí
Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Marie Lásková se narodila dne 20. února 1911 v chalupě čp. 325 v Tkalcovské ulici jako mladší ze dvou dcer skladního manipulanta státních drah Josefa Lásky. V našem městě absolvovala obecnou školu dívčí, tehdy umístěnou v budově dnešního městského úřadu na náměstí, a poté nastoupila na dívčí měšťanskou školu v Komenského ulici. Právě zde byla jako třináctiletá dívka vybrána, aby přednesla oslavnou báseň bývalého ředitele školy K. O. Hubálka při slavnostním otevření nového nádraží dne 3. prosince 1924. Po měšťanské škola nastoupila Marie Lásková na čtyřletý učitelský ústav v Litomyšli, kde v roce 1930 odmaturovala a přijala místo učitelky obecné školy dívčí na náměstí v České Třebové. Odtud byla úředně přeřazena do novostavby školní budovy na Farářství, kde musela zastat výuku všech tehdejších předmětů. Docházela také na soukromé vyučovací hodiny matematiky a deskriptivní geometrie k profesorovi zdejší reálky Josefu Skolilovi a k jeho kolegovi prof. Františku Bělskému na hodiny kreslení. Oba profesoři připravovali Marii Láskovou ke zkouškám způsobilosti k vyučování na měšťanských školách.

V roce 1934, po úspěšném zvládnutí zkoušek, nastoupila Marie Lásková jako učitelka měšťanské školy dívčí v Komenského ulici, kde vyučovala tělocviku, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu. Roku 1937 se Marie Lásková provdala za Jana Sigla, učitele a pozdějšího zástupce ředitele měšťanské školy v Ústí nad Orlicí, kam v témž roce na vlastní žádost odešla. V Ústí pracovala střídavě jako učitelka měšťanské školy dívčí i chlapecké. Vedle toho plných pětadvacet let působila jako učitelka v ústecké nemocnici, kde na několika odděleních vyučovala dětské pacienty. Toto období dodnes považuje Marie Siglová za nejkrásnější léta svého života. Odtud odešla v roce 1980 ze zdravotních důvodů do důchodu. Zemřela 20.2.2002 v den svých 91. narozenin v Ústí nad Orlicí.

studium
MístoLitomyšl (okres Svitavy)
KorporaceStřední pedagogiská škola
Popis

Litomyšl, střední pedagogická škola


zaměstnání
MístoČeská Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Popis

Česká Třebová (Česko), dívčí měšťanská škola


zaměstnání: 1937  –  1980
MístoÚstí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Popis

Ústí nad Orlicí, dívčí měšťanská škola, chlapecká měšťanská škola, Ústecká nemocnice: 1937-1980

Ověření
www (Českotřebovský zpravodaj - Kalendárium), cit. 8.7.2011
Dodavatel dat
Městská knihovna Česká Třebová
Související osoby

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2611 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.