RNDr. Josef Chmelík CSc.

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Související osoby
1922 - 1995
Otec
Datum narození 1953
Datum úmrtí 16. 07. 2007
Profese a obory působení pracovníci ve výzkumu, chemici

Životopis

Absolvoval českotřebovské gymnázium (1972), poté Karlovu univerzitu, v rámci vysokoškolského studia zvolil disciplínu analytické chemie a vždy se s profesní hrdostí hlásil k nestorům oboru, profesorům Josefu Koštířovi a Jaroslavu Janákovi. Pracoval v čelní instituci v Ústavu analytické chemie AV ČR v Brně. Přes svůj relativně mladý věk odvedl významné tvůrčí dílo: navázal na výzkum frakcionace chemických látek tokem v silovém poli Josefa Janči v 80.letech a rozvinul směr separaci biopolymerů. Jeho jméno se často objevuje v aplikované sféře (technologie potravin, pivovarnictví a sladařství, všeobecné zemědělství, rostliná a živočišná výroba apod.). Podílel se na vysokoškolské výchově chemiků coby člen nejrůznějších grémií nebo oponent absolvenských prací. Pracoval v posuzovatelských komisích Grantové agentury ČR nebo AV ČR. V čele Ústavu analytické chemie stál od roku 2001. Když k 31. březnu 2005 končil své čtyřleté funkční období ve funkci ředitele Ústavu analytické chemie, Akadamická rada AV ČR mu vyslovila poděkování za vykonanou práci, během níž kladl důraz na mezinárodní standardy v uplatnění výsledků pracoviště.

Události v životě

zaměstnání
MístoBrno (okres Brno)
KorporaceÚstav analytické chemie (Československá akademie věd)
Popis

Brno, Ústav analytické chemie AV ČR. Ředitelem byl od roku 2001 do roku 2005.


studium
MístoČeská Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
KorporaceGymnázium
Ověření Českotřebovský zpravodaj, 08, 2007, s.70
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová
Odkazy www odkaz Ústav analytické chemie Brno