RNDr. Milada Vavřínová

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Související osoby
1878 - 1967
Spolubojovník
Datum narození 14. 12. 1918
Datum úmrtí 10. 08. 2001
Místo narození Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)
Profese a obory působení geologové, přírodovědci, odbojáři, oběti nacismu

Životopis

První česká geoložka, RNDr. Milada Vavřínová se narodila  14. 12. 1918 v České Třebové v železničářské rodině. Byla nejstarší ze 3 sourozenců. Rodiče ji vychovávali vlastenecky - k lidovým písním a hlavně také k přírodě. V období 1929 - 37 studovala na reálném gymnáziu. Zajímala se o geologii, a proto její další cesta směřovala na přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity.

 

Byla první ženou v českých zemích, která si geologii zvolila za své povolání. Po 17. listopadu 1939, kdy byly u nás vysoké školy zavřeny, byla zaměstnána jako externí členka na soupisech lomů ve Výzkumném ústavu geologickém v Praze. Bydlela v podnájmu u první ženy malíře Maxe Švabinského, která kolem sebe sdružovala odbojovou inteligenci a poskytovala azyl uprchlým německým antifašistům. Všichni byli zatčeni v r. 1943.

 

Milada Vavřínová pak byla do konce války vězněna - nejdříve v pankrácké věznici a dále v koncentračních táborech v Terezíně, Ravensbrücku a Neubrandenburgu. Po osvobození se vrátila na své pracoviště a vysokou školu dokončila dálkově, doktorát získala v r. 1946.

 

Pokračovala v soupisech lomů, pracovala na geologické bibliografii do r. 1949. V r. 1961 přijala místo krajského geologa na tehdejším Krajském národním výboru v Ústí n. L. Věnovala se hlavně aplikované geologií, sledovala např. příčiny sesuvů půdy v Českém středohoří a zabývala se otázkami jejich prevence. Po odchodu na odpočinek (1971) se vrátila ke klasické geologii a v r. 1973 nastoupila do tehdejšího Okresního vlastivědného muzea v Trmicích. Čekalo ji roztřídění, přeložení do češtiny a upravení geologické sbírky ležící ladem od r. 1914. Spravovala přes 20 tisíc sbírkových kusů - nerosty, horniny, vrtná jádra, zkameněliny a dokumentační vzorky hornin z prvního geologického mapování Českého středohoří. Působila též v oblasti ochrany přírody, pořádala přednášky a besedy pro mládež. Získávala tak nástupce. Sama se pro geologii rozhodla v době, kdy bylo toto povolání pro ženy neobvyklé. Její život byl vždy prostý, práce v muzeu nezištná a jako příprava materiálu pro budoucnost vlastně i bezejmenná. Zemřela náhle 10. 8. 2001 ve věku 83 let v Ústí n. L. Zůstává mi na ni i ta milá vzpomínka ze Zubrnic, kde se snažila zkušenosti a znalosti o přírodě předávat.

Události v životě

studium: 1927  –  1937
MístoČeská Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
KorporaceGymnázium

zaměstnání: 1961  –  1971
MístoÚstí nad Labem (okres Ústí nad Labem)
KorporaceMěstský úřad
Popis

1961 přijala místo krajského geologa na tehdejším Krajském národním výboru v Ústí n. L.

Autor Mgr. Marie Peterková (Autorka textu)
Ověření Bůžek, Čestmír: Životní jubileum RNDr. Milady Vavřínové. Věst. Ústř. Úst. geol. 54, 1979, č. 1, s. 59-60, angl. res. navštíveno 15.7.2011
www (Nové ústecké přehledy), cit. 9.5.2013
Dodavatel dat Městská knihovna Česká Třebová
Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Odkazy Milada Vavřínová Nové ústecké přehledy