Pavel Imrich PhDr.

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Zobrazit všechny fotografie (3)
Související osoby
1951 - 2011
Přítel
1952 - 2011
Přítel
1944 - 2017
Přítel
Datum narození 30. 03. 1949
Datum úmrtí 17. 02. 2017
Místo narození Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obor působení památkáři

Životopis

Pavel Imrich se narodil v Ústí nad Orlicí. Za svých gymnaziálních studií byl jednou z vůdčích osobností alternativního uskupení zvaného P.A.J.Z.L. (Zkratka slov Pivo a jiné základní lihoviny, později vykládaná jako Praví a jediní zastánci lidu). V roce 1973 ukončil studia dějin umění na brněnské Universitě Jana Evangelisty Purkyně. Pracoval pak v Krajské galerii v Hradci Králové. Většinu své profesní kariéry však věnoval památkové péči ve východních Čechách. V Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích, kam nastoupil po PhDr. Machytkovi, se podílel na restaurování mobiliáře zpřístupněných památkových objektů a na přípravě expozic. Dlouhá léta působil jako kastelán na zámku v Doudlebách nad Orlicí, kde také založil rodinu a stal se otcem dvou synů.
Po restituci doudlebského zámku v roce 1992 odešel na Okresní úřad v Rychnově nad Kněžnou, kde pracoval v oddělení kultury jako výkonný památkář a posléze se stal jeho vedoucím. V době zániku okresních úřadů přešel v roce 2002 na odbor památkové péče Krajského úřadu v Pardubicích, aby po roce přestoupil do Národního památkového ústavu v Pardubicích, kde vedl nově budované pracoviště v Josefově. Až do odchodu do penze se věnoval agendě restaurování na území Královéhradeckého kraje.

Autor Alena Janková (Text sestavila)
Ověření https://www.npu.cz/cs/uop-josefov/zpravy/20708-zemrel-dlouholety-kolega-phdr-pavel-imrich
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí