Prof. Antonín Wurm

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 01. 01. 1887
Datum úmrtí 15. 04. 1941
Místo narození Praha (okres Praha)
Místo úmrtí Chotěboř (okres Havlíčkův Brod)
Profese a obory působení geografové, badatelé, profesoři, geologové

Životopis

Profesor, geolog, geograf.

Vystudoval reálné gymnázium v Praze. Následovalo studium v oborech matematika, fyzika a přírodopis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Po jeho absolvování nastoupil na své první učitelské místo, na gymnázium v Praze, kde sám před lety studoval. Působil i na dalších gymnáziích, např. v Táboře, Mladé Boleslavi, Českých Budějovicích a Chotěboři.

Ovládal několik cizích jazyků včetně latiny, řečtiny i arabštiny.

Petrograficky probádal okresy hlinecký, chotěbořský a skutečský. Výsledky svého bádání publikoval v různých odborných časopisech, například ve Věstníku Geologického ústavu, ve Zprávách Geologického ústavu pro Čechy a Moravu a ve Vesmíru. Byl členem Geologického ústavu v Praze. Jako geolog se zapsal do dějin výzkumu naší vlasti, nálezem graptolitů germánského typu v okolí Hlinska. Tento objev, byl svého času geologickou senzací prvého řádu, neboť vedle jiných důsledků potvrzoval předpoklady o mohutných horotvorných pohybech v Českomoravské vysočině.
Wurm se také zabýval kritickými analýzami starověkých cestopisů a publikoval v tomto oboru několik cenných prací. Byl členem několika spolků a korporací. Byl konzervátorem přírodních památek okresu chotěbořského.
Ke knize Průvodce po Chotěboři a okolí, vydané v roce 1935, uspořádal botanickou a petrografickou část. Ve spise Čeňka Zahálky uveřejnil Stati o geologii křídového útvaru Vysokomýtska. Přispíval do mnoha odborných časopisů.

Ověření Škodová Miluše, Chotěbořské literární osobnosti, Město Chotěboř, 2015. 143 s. ISBN 978-80-87330-16-6
Dodavatel dat Městská knihovna Chotěboř
Odkazy Databáze autorit Národní knihovny ČR