Zdeněk Špitálník

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Žádost o odstranění záznamu
Věk 35 let
Místo narození Havlíčkův Brod (okres Havlíčkův Brod)
Profese a obory působení kurátoři výstav , historici

Životopis

Historik a kurátor.
Narodil se 24. února 1987 v Havlíčkově Brodě. S rodiči bydleli v Jiříkově, po roce se přestěhovali do Vepříkova, v současné době bydlí a působí v Praze. Po ukončení základního vzdělání absolvoval osmileté gymnázium v Chotěboři. Následovalo studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vojenská historie je jeho asi největším koníčkem, který přesahuje z práce do volného času.
Od roku 2007 působí jako externí pracovník knihovny Referátu historických fondů Vojenského historického ústavu Praha, konkrétně jako správce mapové sbírky.
V roce 2012 se stal kurátorem sbírkových fondů stejnokroje a výstroj a vexilologie.
Působí v Komisi vojenské symboliky a tradic. Specializuje se na historii československé armády první poloviny 20. století a na civilní odívání ve stejném období.
Je autorem řady článků a spoluautorem mnoha výstav.

Ověření Literární osobnosti aneb Od pera k počítači
Dodavatel dat Městská knihovna Chotěboř
Odkazy Databáze autorit Národní knihovny ČR
Vojenský historický ústav Praha