Dobroslav Lidmila

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 27. 01. 1926
Datum úmrtí 31. 12. 2006
Místo narození Víska (okres Havlíčkův Brod)
Místo úmrtí Ostrava (okres Ostrava)
Profese a obory působení hudební skladatelé , sbormistři, pedagogové

Životopis

Hudební skladatel, pedagog, autor písní a duchovní hudby.

Podstatnou část svého života prožil v Ostravě, kde působil jako učitel, sbormistr a hudební skladatel. Na ostravských základních školách postupně vedl několik dětských sborů. V roce 1975 založil v Ostravě-Svinově Ženský pěvecký sbor Svinov, který funguje dosud. Od roku 1983 se po řadu let souběžně věnoval Smíšenému pěveckému sboru Vítkovice a krátkodobě i mužskému pěveckému sboru Marx. V roce 1990 se ujal vedení Dětského pěveckého sboru Svinov (dnes Cantabo) a v nastalé svobodě se teprve mohly plně uplatnit jeho schopnosti i na poli mezinárodním při koncertech v zahraničí. Jeho sbormistrovské úspěchy byly založeny na výstižné dramaturgii a na důsledném pěstování pěvecké kultury projevu.

Jako hudební skladatel se Dobroslav Lidmila zaměřil především na vokální tvorbu. Dokázal citlivě koncipovat svá díla v diferencovaném pojetí pro sbory dětské, amatérské dospělé, i vyspělé a špičkově disponované komorní ansámbly. Experimentoval i s různými skladebnými technikami Nové hudby, ale nakonec převládlo tradicionalistické pojetí, v němž se plně rozvinul jeho pravý muzikantský fundus a osobitá invence, která interprety právem přitahuje. Jeho skladby jsou často prováděny na Ostravsku i jinde, některé vyšly tiskem v Praze a v Brně. Mezi nejznámější patří cyklus Romantické sbory, Vokální mše, kantáty Motýlí čas a Já se tam vrátím a především množství úprav lidových písní.

Kromě řady ocenění ve sborových soutěžích získal v roce 2003 také třetí cenu v Celopolské skladatelské soutěži a pochvalu Romualda Twardovského za své zpracování vánočních zpěvů. V roce 1996 obdržel zlatý odznak Unie českých pěveckých sborů, na sklonku roku 2006 schválila Hudební komise Unie českých pěveckých sborů udělení Ceny Bedřicha Smetany za celoživotní úspěšnou sbormistrovskou činnost. K jeho 80. narozeninám vydalo nakladatelství Repronis publikaci Lýdie Romanské-Lidmilové Dobroslav Lidmila - hudební skladatel, sbormistr, pedagog.

V rodné Vísce nalezneme jeho pamětní desku.

Ověření Romanská Lydie, Dobroslav Lidmila: hudební skladatel, sbormistr, pedagog, Ostrava : Repronis, 2006. 235 s. ISBN 80-7329-120-7
Havlíčkobrodský deník č. 121, 26.5.2015
Dodavatel dat Městská knihovna Chotěboř
Odkazy Databáze autorit Národní knihovny Praha
České sbory.cz