Jan Maxmilián Ladislav Vojtěch Dobřenský

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 19. 06. 1911
Datum úmrtí 07. 02. 1996
Místo narození Chotěboř (okres Havlíčkův Brod)
Místo úmrtí Havlíčkův Brod (okres Havlíčkův Brod)
Profese a obory působení genealogové, šlechtici , vlastenci

Životopis

Český šlechtic, vlastenec, genealog, regionální autor.

Pocházel se šlechtického rodu, který byl (a znovu je) majitelem chotěbořského zámku.

Po maturitě na chotěbořském gymnáziu a ve Švýcarsku začal v Praze studovat zemědělské inženýrství. Studium však musel ukončit a věnovat se správě majetku po svém otci, který byl stižen mozkovou příhodou. 
Byl držitelem Čestné medaile Československé obce sokolské vojsku; hráčem nově zřízeného hokejového oddílu v Chotěboři.

Roku 1938 byli Dobřenští mezi jedenácti šlechtickými rody, jejichž zástupci podepsali "Prohlášení členů starých rodů vzhledem k nedotknutelnosti území českého státu".

S manželkou a dvěma dětmi museli odejít v roce 1948 do exilu, když jim byl zkonfiskován majetek. Nový domov našli v Kanadě, kde se jim narodili ještě tři děti. Téměř celou dobu v zahraničí pracoval v dělnických profesích. Ve volném čase se věnoval badatelské práci v oblasti historie a genealogie svého starobylého rodu. Výsledky svého bádání knižně vydal v roce 1980, nákladem rodiny Dobřenských a pod názvem Z Dobřenic je cesta dlouhá. V roce 1991 se z kanadského exilu vrátil do vlasti. Ujal se rodového majetku, který mu byl na základě restitučního nároku vrácen.

Odpočívá na rodinném hřbitůvku mezi svými předky, o kterých tak rád psal.

Ověření Škodová Miluše, Chotěbořské literární osobnosti, Město Chotěboř, 2015. 143 s. ISBN 978-80-87330-16-6
Dodavatel dat Městská knihovna Chotěboř
Odkazy Databáze autorit Národní knihovny Praha