Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Jan Maxmilián Ladislav Vojtěch Dobřenský

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
19. 06. 1911
Místo narození
Chotěboř (okres Havlíčkův Brod)
Datum úmrtí
07. 02. 1996
Místo úmrtí
Havlíčkův Brod (okres Havlíčkův Brod)
Profese a obory působení
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Český šlechtic, vlastenec, genealog, regionální autor. Pocházel se šlechtického rodu, který byl (a znovu je) majitelem chotěbořského zámku. Po maturitě na chotěbořském gymnáziu a ve Švýcarsku začal v Praze studovat zemědělské inženýrství. Studium však musel ukončit a věnovat se správě majetku po svém otci, který byl stižen mozkovou příhodou. Byl držitelem Čestné medaile Československé obce sokolské vojsku; hráčem nově zřízeného hokejového oddílu v Chotěboři. Roku 1938 byli Dobřenští mezi jedenácti šlechtickými rody, jejichž zástupci podepsali "Prohlášení členů starých rodů vzhledem k nedotknutelnosti území českého státu". S manželkou a dvěma dětmi museli odejít v roce 1948 do exilu, když jim byl zkonfiskován majetek. Nový domov našli v Kanadě, kde se jim narodili ještě tři děti. Téměř celou dobu v zahraničí pracoval v dělnických profesích. Ve volném čase se věnoval badatelské práci v oblasti historie a genealogie svého starobylého rodu. Výsledky svého bádání knižně vydal v roce 1980, nákladem rodiny Dobřenských a pod názvem Z Dobřenic je cesta dlouhá. V roce 1991 se z kanadského exilu vrátil do vlasti. Ujal se rodového majetku, který mu byl na základě restitučního nároku vrácen. Odpočívá na rodinném hřbitůvku mezi svými předky, o kterých tak rád psal.

Ověření
Škodová Miluše, Chotěbořské literární osobnosti, Město Chotěboř, 2015. 143 s. ISBN 978-80-87330-16-6
Dodavatel dat
Městská knihovna Chotěboř

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2622 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.