Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Jan Václav Dobřenský

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
28. 03. 1841
Místo narození
Chotěboř (okres Havlíčkův Brod)
Datum úmrtí
14. 01. 1919
Místo úmrtí
Chotěboř (okres Havlíčkův Brod)
Profese a obory působení
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Byl českým šlechticem, politikem a poslancem Českého zemského sněmu.

Narodil se do šlechtické rodiny, jako prvorozený syn Jana Josefa II. Dobrzenského, majitele Dobkova, Nejepína, Nemojova, Hutě a Nového Dvora.

Po studiu na gymnáziu sloužil v rakouské armádě, kde dosáhl hodnosti nadporučíka. Poté, od roku 1870, působil jako velkostatkář v Chotěboři.

Zastával funkci císařského komořího a tajného rady, byl čestným rytířem maltézského řádu. Roku 1906 byl povýšen do hraběcího stavu.

Byl členem správního výboru Muzea království českého a mnoha dobročinných spolků. Byl považován za odborníka v genealogii české šlechty. Sám nashromáždil k tomuto tématu obsáhlý archivní materiál, který věnoval Zemskému archivu v Praze.

Od zemských voleb v roce 1883 zasedal na Českém zemském sněmu, kam byl zvolen za kurii velkostatkářskou. Působil i jako poslanec Říšské rady. Roku 1895 byl povolán do Panské sněmovny (jmenovaná horní komora Říšské rady) jako její doživotní člen.

Ve volných chvílích rád kreslil, dochovaly se jeho zdařilé karikatury kolegů poslanců, mimo jiné i Františka Palackého.

Ověření
Městské muzeum Chotěboř
Škodová Miluše, Chotěbořské literární osobnosti, Město Chotěboř, 2015. 143 s. ISBN 978-80-87330-16-6
Dodavatel dat
Městská knihovna Chotěboř

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2551 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.