Jan Václav Dobřenský

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 28. 03. 1841
Datum úmrtí 14. 01. 1919
Místo narození Chotěboř (okres Havlíčkův Brod)
Místo úmrtí Chotěboř (okres Havlíčkův Brod)
Profese a obory působení šlechtici , poslanci, statkáři, politici

Životopis

Byl českým šlechticem, politikem a poslancem Českého zemského sněmu.

Narodil se do šlechtické rodiny, jako prvorozený syn Jana Josefa II. Dobrzenského, majitele Dobkova, Nejepína, Nemojova, Hutě a Nového Dvora.

Po studiu na gymnáziu sloužil v rakouské armádě, kde dosáhl hodnosti nadporučíka. Poté, od roku 1870, působil jako velkostatkář v Chotěboři.

Zastával funkci císařského komořího a tajného rady, byl čestným rytířem maltézského řádu. Roku 1906 byl povýšen do hraběcího stavu.

Byl členem správního výboru Muzea království českého a mnoha dobročinných spolků. Byl považován za odborníka v genealogii české šlechty. Sám nashromáždil k tomuto tématu obsáhlý archivní materiál, který věnoval Zemskému archivu v Praze.

Od zemských voleb v roce 1883 zasedal na Českém zemském sněmu, kam byl zvolen za kurii velkostatkářskou. Působil i jako poslanec Říšské rady. Roku 1895 byl povolán do Panské sněmovny (jmenovaná horní komora Říšské rady) jako její doživotní člen.

Ve volných chvílích rád kreslil, dochovaly se jeho zdařilé karikatury kolegů poslanců, mimo jiné i Františka Palackého.

Ověření Městské muzeum Chotěboř
Škodová Miluše, Chotěbořské literární osobnosti, Město Chotěboř, 2015. 143 s. ISBN 978-80-87330-16-6
Dodavatel dat Městská knihovna Chotěboř
Odkazy Wikipedie - otevřená encyklopedie