Robert Antonín

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Žádost o odstranění záznamu
Věk let
Místo narození Svitavy (okres Svitavy)
Profese a obory působení historici, pedagogové

Životopis

Robert Antonín je český historik zabývající se dějinami vrcholného středověku ve střední Evropě, speciálně pak česko-polskými vztahy.  V roce 1996 maturoval na svitavském gymnáziu, v letech 1996-2002 studoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor historie a filozofie. Na stejné fakultě absolvoval doktorské studium a mezi lety 205-2011 tam následně pracoval jako výzkumný pracovník. v roce 2008 se stal odborným asistentem na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě, od roku 2013 pak pracuje jako docent.  Zabývá se dějinami vrcholného středověku ve střední Evropě, zejména česko -polskými vztahy. Je autorem mnoha článků, statí, které se zabývají především dějinami za vlády posledních Přemyslovců, a autorem několika knih např. Čeští králové, Zahraniční politika krále Václava II., Panovnické vjezdy na středověké Moravě, České země za posledních Přemyslovců, Cestou proměny společnosti k vrcholně středověké monarchii, Ideální panovník českého středověku.  Je výkonným redaktorem časopisu Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Od roku 2009 je výkonným redaktorem Časopisu Slezského zemského muzea, řada B.

Ověření Slovník spisovatelů Svitavska.
Dodavatel dat Městská knihovna Svitavy